Sökning: "Multithreading"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Multithreading.

 1. 1. Utveckling av en kompakt BLE-modul i en portabel EKG : Med möjlighet till kontinuerlig dataöverföring

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Henrik Attrell; Mattias Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :ECG; Electronics; ADS1298; BLE; Bluetooth Low Energy; elektronik; EKG; portabel; ADS1298; BLE; Bluetooth Low Energy; nRF52;

  Sammanfattning : Elektrodiagram eller EKG används inom sjukvården för att mäta hjärtats elektriska aktivitet med hjälp av flera elektroder som placeras ut på kroppen. Från mätningarna kan indikationer på hjärtsjukdomar och störningar i hjärtrytm upptäckas och sedan behandlas. LÄS MER

 2. 2. Performance comparison between OOD and DOD with multithreading in games

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :David Wingqvist; Filip Wickström; [2022]
  Nyckelord :Game development; C ; Execution time; CPU cache; OpenMP;

  Sammanfattning : Background. The frame rate of a game is important for both the end-user and the developer. Maintaining at least 60 FPS in a PC game is the current standard, and demands for efficient game applications rise. Currently, the industry standard within programming is to use Object-Oriented Design (OOD). LÄS MER

 3. 3. A Performance Analysis of Intrusion Detection with Snort and Security Information Management

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Christian Thorarensen; [2021]
  Nyckelord :Snort; Snort 3; PulledPork; IDS; Open Distro for Elasticsearch; ODFE; SIM; SIEM; ET Open; D-ITG;

  Sammanfattning : Network intrusion detection systems (NIDSs) are a major component in cybersecurity and can be implemented with open-source software. Active communities and researchers continue to improve projects and rulesets used for detecting threats to keep up with the rapid development of the internet. LÄS MER

 4. 4. Using cluster module in Node.js for increased performance

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Eric Johansson; [2021]
  Nyckelord :Optimization; Node.js; JavaScript; Cluster; Multithreading;

  Sammanfattning : A system running cost calculations for construction project items in Node.js needs improvement. The solution should preferably be implemented within the Node.js environment. LÄS MER

 5. 5. Multithreading in adaptive fast multipole methods

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ludwig Ridderstolpe; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It has been shown that fast multipole methods can achieve good scalability on multi-core architectures. We have for an adaptive single-threaded fast multipole method implemented multithreading support via the OpenMP API. LÄS MER