Sökning: "Multivariatanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Multivariatanalys.

 1. 1. Hållbarhet, en faktor som påverkar företags utdelningspolicy? : En studie på den svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amel Skrijelj; Bergquist Klas; [2020]
  Nyckelord :ESG; sustainability; CSR; dividend; stability.; ESG; hållbarhet; CSR; utdelning; stabilitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har blivit ett allt mer aktuellt ämne och kan ge effekter på ett företags finansiella utveckling. Tidigare forskning har studerat inverkan av denna effekt på ett finansiellt plan. På senare tid har forskning inom ämnet studerat specifika finansiella aspekter av hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Multivariate analysis of the parameters in a handwritten digit recognition LSTM system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Georgios Zervakis; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Interpretability; Handwritten Digit Recognition; MNIST; Recurrent Neural Networks; PCA; SVD; Variational Autoencoders;

  Sammanfattning : Throughout this project, we perform a multivariate analysis of the parameters of a long short-term memory (LSTM) system for handwritten digit recognition in order to understand the model’s behaviour. In particular, we are interested in explaining how this behaviour precipitate from its parameters, and what in the network is responsible for the model arriving at a certain decision. LÄS MER

 3. 3. Informational attributes behind consumer payment habits and settlement preference

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Tchibaline; David Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Cash; Cashless; Society; Finance; Behavioural economics; Big Data; SPSS; Multivariate analysis; Principal component analysis; Informational attributes; Kontanter; Kontantlösa samhället; Samhället; Finans; Beteendeekonomi; Big Data; SPSS; Multivariatanalys; Huvudkomponentanalys; Informativa attribut;

  Sammanfattning : Sweden is known for being at the forefront of becoming a cashless society.However, cash continues to be an important part of the payment ecosystem butthere are limited studies and data regarding the preference for holding cash. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation : En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Månsberg; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Irresponsibility CSI ; Financial Performance FP ; Intressentteorin; Neoklassisk teori;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Irresponsibility och Finansiell Prestation - En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Malin Månsberg   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018 – maj   Syfte: Många forskare har undersökt hur företags sociala ansvarstagande (CSR) påverkar den finansiella prestationen (FP). Denna studie riktar istället fokus på den negativa motsvarigheten, Corporate Social Irresponsibility (CSI), som länge varit i skuggan av de positiva effekter som CSR påstås ha på företagens lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Potential för utökad areal sådd inom Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Patrik Lundström; [2015]
  Nyckelord :ståndort; multivariatanalys; PCA; PLS-DA; tall; contorta;

  Sammanfattning : Holmen Skog har som målsättning att öka andelen sådda föryngringsytor från dagens 24 % till 30 %. Erfarenheterna inom Holmen Skog vad gäller sådd är goda, men med ett ökat arealmål blir svårigheterna att hitta lämpliga bestånd större. LÄS MER