Sökning: "Mumintrollet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Mumintrollet.

 1. 1. Det osynliga barnet i Mumindalen : En studie av karaktärerna i Tove Janssons litterära verk Det osynliga barnet (1962)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lisa Sundqvist; Lotta Muukkonen; [2021]
  Nyckelord :Tove Jansson; Det osynliga barnet; Mumintrollet; didaktik; karaktärsanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra hur litterära karaktärer gestaltas i en skönlitterär berättelse. Studien är baserad på Tove Janssons novell Det osynliga barnet (1962). Novellen handlar om lilla Ninni som utsätts för kränkande behandling av sin vårdnadshavare. Till slut blir Ninni osynlig och överlämnas till Muminfamiljen. LÄS MER

 2. 2. "Ta det lugnt, här finns inga värre saker än vi själva" : En psykosyntetisk delpersonlighetsanalys av Tove Janssons muminsvit

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Camilla Petersdotter; [2021]
  Nyckelord :Tove Jansson; Moomin; character analysis; Moomin novels; The Moomins and the Great Flood; Comet in Moominland; Finn Family Moomintroll; Memoirs of Moominpappa; Moominsummer Madness; Moominland Midwinter; Tales from Moominvalley; Moominpappa at Sea; Moominvalley in November; subpersonality analysis; Psychosynthesis; children s literature; Sniff; Snufkin; Moominmamma; the Groke; Fillyjonk; Hemulen; Whomper Toft; Tove Jansson; mumin; karaktärsanalys; muminsvit; Småtrollen och den stora översvämningen; Kometen kommer; Trollkarlens hatt; Muminpappans memoarer; Farlig midsommar; Trollvinter; Det osynliga barnet och andra berättelser; Pappan och havet; Sent i November; delpersonlighetsanalys; psykosyntes; barnlitteratur; Mumintrollet; Sniff; Snusmumriken; Muminmamman; Mårran; Filifjonkan; Hemulen; homsan Toft;

  Sammanfattning : The essay examines how characters in the Moomin novels change through relationships based on a psychosynthetic subpersonality analysis. This is a new perspective in the field of literature and therefore a solid theoretical basis in psychosynthesis is given and a presentation of my method which includes the concept of subpersonalities. LÄS MER

 3. 3. Mumindalen och katastrofhotet – En analys av karaktärerna i Tove Janssons litterära verk Kometen kommer (1968)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Blanksvärd; [2020]
  Nyckelord :Tove Jansson; Kometen kommer; Mumintrollet; krishantering; katastrof; didaktik; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar nio utvalda karaktärer i Tove Janssons skönlitterära verk Kometen kommer (1968). Syftet med studien är att undersöka vilka förhållningssätt som karaktärerna uttrycker i förhållande till katastrofhotet i boken. LÄS MER

 4. 4. Mötet med förfadern : En tematisk och komparativ analys av Tove Janssons Trollvinter och Sent i november

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lina Heinold Johansson; [2018]
  Nyckelord :förfadern; tematisk analys; Tove Jansson; fantiserande; lekande; det kusliga; komparativ metod; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att lyfta fram förfadern i Tove Janssons böcker Trollvinter (1957) och Sent i november (1970) via en i första hand tematisk och i andra hand komparativ analys. Via närläsning av texterna undersöks de utmärkande dragen för Mumintrollets respektive Onkelskruttets sökande efter och möte med förfadern samt den betydelse som förfadern har för dessa två romanfigurer. LÄS MER

 5. 5. "Det kan ju inte vara precis detsamma med en flicka" : Mumindalen ur ett queerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Madelene Wallinder; [2018]
  Nyckelord :Tove Jansson; Mumin; Mumintrollet; queer;

  Sammanfattning : The essay examines the presence of queer desires and characters in Tove Jansson's books about the Moomins, mainly with a focus on: Finn Family Moomintroll (Trollkarlens hatt, 1948), Moominsummer Madness (Farlig midsommar, 1954) and Tales from Moominvalley (Det osynliga barnet, 1962). These three books are examined one by one and in chronological order, so as to be able to find whether the presence and character of queer representation changes over time. LÄS MER