Sökning: "Muna Yusuf"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Muna Yusuf.

 1. 1. Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Muna Bashir Abshir; Farhio Yusuf Nur; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Förskolan; Transspråkande; Modersmål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). LÄS MER

 2. 2. Ett svenskt detaljhandelsföretags internationaliseringsstrategi : en studie om att internationalisera i en digitaliserad tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Ovuk; Muna Yusuf; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; detaljvaruhandel; internet; e-varuhandel; marknad; kunskap;

  Sammanfattning : Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt detaljhandelsföretag. LÄS MER

 3. 3. Identifying Patient Safety and The Healthcare Environment in Puntland, Somalia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Muna Abdi Yusuf Isse; [2018]
  Nyckelord :Somalia; Patient safety; Healthcare; Somalia; Patientsäkerhet; Vård;

  Sammanfattning : Independent on where in the world one is, patient safety is regarded as one of the most important aspects in the healthcare industry. On the contrary, depending on where you are, the patient safety will differ and is therefore location dependent. LÄS MER

 4. 4. Ventilering av koldioxid ur kardiotomi-reservoar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Muna Yusuf Isse; Safia Tahar Aissa; [2015]
  Nyckelord :Cardiotomy-reservoir; carbon dioxide; ventilation; heart-lung machine; Kardiotomi-reservoar; koldioxid; ventilering; hjärt-lungmaskin;

  Sammanfattning : Vid hjärtoperationer leder man bort blodet från hjärtat och kopplar upp patienten till en hjärt-lungmaskin med tillhörande behållare (kardiotomi-reservoar). I det öppna såret tillförs koldioxid kontinuerligt. LÄS MER