Sökning: "Municipal guidelines"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Municipal guidelines.

 1. 1. ”Ett fyrkantigt yrke” : Om hur barnperspektivet riskerar att hamna i skuggan av organisationens villkor i ekonomiska biståndsärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jonna Ahlqvist; Maria Garmer; [2021]
  Nyckelord :Children’s rights; economic hardship; social services; legislation; guidelines; financial aid.; Barnperspektiv; fattigdom; socialtjänst; lagar; riktlinjer; ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how administrators of financial aid experience that legislation and municipal guidelines take a children’s rights perspective into consideration, and whether there, within the organizational structure and its norms, is room for maneuvering in order to meet the needs of children. A children’s perspective has since long been included in Socialtjänstlagen and has only gotten stronger since The Convention on the Rights of the Child became a part of Swedish legislation. LÄS MER

 2. 2. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
  Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

  Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER

 3. 3. ATT BEVARA, ANVÄNDA OCH UTVECKLA SOM VERKTYG OCH MÅL: En studie av de nationella målen för kulturmiljöarbetet i förhållande till den kommunala planeringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Clara Bodin; [2020-08-05]
  Nyckelord :national goals for cultural environmental work; development; conservation; municipal planning; cultural environment work;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2018, 180 hpGrundnivå2018:06.... LÄS MER

 4. 4. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER

 5. 5. Barnperspektivets involvering i handläggningen av ekonomiskt bistånd - En litteraturstudie om användandet av barnperspektivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Merve Erol; Susan Farhan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Child perspective; Children’s right; Financial aid; Municipal guidelines; Street-level bureaucracy;

  Sammanfattning : The primary objective of this study is to clarify a child's perspective within family matters surrounding financial aid from social services likewise how social workers interpret and implement the perspective in their tasks. Answers to the study's questions are supported by theories about the capacity for action and Shier's theory, Pathways to Participation. LÄS MER