Sökning: "Municipal"

Visar resultat 1 - 5 av 3760 uppsatser innehållade ordet Municipal.

 1. 1. Laddstolpar och bonus malus-systemets effekt på andelen elbilar och hybrider i Sverige 2013–2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hansson; Samuel Pedersen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming caused by greenhouse gas emissions is the greatest threat facing our planet today. The electrification of the transportation sector is an important step in reducing carbon dioxide emissions, as transports make up 30 percent of total carbon dioxide emissions in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Hur kan räddningstjänstens organisatoriska arbete kring suicidprevention inom samhällsplanering utvecklas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna Ström; Annie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Suicidprevention suicide prevention ; förebyggande prevention ; räddningstjänsten the rescue service ; fysisk planering physical planning ; samverkan cooperation ; kommunalt handlingsprogram municipal action programme ; planprocessen planning process ; hotspots; fysisk barriär physical barrier ; riskfyllda platser high-risk locations .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suicide prevention consists of several different types of strategies ranging from strengthening the individuals’ mental health to spatial planning. Studies have shown that preventing suicide within the scope of spatial planning by restricting the accessibility to dangerous sites is effective and helpful. LÄS MER

 3. 3. Utmanare av den rådande ordningen - En statistisk studie av Sverigedemokraternas påverkan på kommunala minoritetsstyren i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Ädelrot; [2023]
  Nyckelord :Sweden Democrats; minority government; local coalition formation; pariah parties; mainstream-niche party strategies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last 20 years, the number of minority governments in Swedish municipalities have increased dramatically. Simultaneously, the Swedish Democrats have gained an increasing share of municipal voter support. LÄS MER

 4. 4. Västerskog & Bulltoftaparken : jämförelse av naturlik förvaltning i praktiken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicholas Wiklöf; [2023]
  Nyckelord :skötsel; Gestaltning; Förvaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats jämför skötsel och utgifter mellan Alnarps Västerskog och Bulltoftaparken. Båda parker har liknande mål och ambitioner i deras strategier för deras skötsel. LÄS MER

 5. 5. Hur kan medborgare påverka i samhället? En fallstudie om trafiksäkerheten vid Riggaregatan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Doris Grace Kigozi; [2023]
  Nyckelord :Political participation; democracy; traffic and safety; social media; child safety; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Influencing at the municipal level is imperative for Swedish democracy. The purpose of this study is to understand how influencing municipal politicians can be done. This was done by way of investigating if the speed limit outside a preschool in West harbor, Malmö could be affected. LÄS MER