Sökning: "Muntlig historia"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Muntlig historia.

 1. 1. Nyanlända elevers lärande : en litteraturstudie om de faktorer som gynnar elevernas kunskapsutveckling när språk och samhällsorienterat ämne möts

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Lindström; Agnes Haglund; [2019]
  Nyckelord :samhällsorienterade ämnen; historia; religionskunskap; geografi; samhällskunskap; flerspråkighet; nyanländ; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur forskning beskriver de faktorer som gynnar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. Studien utgår från sociokulturell teori där socialt samspel och muntlig interaktion med andra står i fokus. LÄS MER

 2. 2. Kan man tjäna pengar på datorspel?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Borggren; [2019]
  Nyckelord :esport; e-sport; esports; Counter-Strike; professionalisering; professionalization; datorspel; computer games; gaming; muntlig historia; oral history;

  Sammanfattning : Esport är en växande industri som troligen bara kommer att bli större i framtiden. Idag är professionella spelare med i stora lag, spelar i stora turneringar om mycket pengar och får en lön så att de kan se sitt spelade som ett yrke. LÄS MER

 3. 3. Cannabis och ungdomar - En förtroendeklyfta: Sveriges narkotikapolitik andra halvan av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nellie Sundberg Wide; [2019]
  Nyckelord :cannabis; fenomenologi; kultur; narkotikapolitik; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar som brukade cannabis under andra halvan av 1900-talet, finns inte representerade i den tidigare forskning som har gjorts om den svenska narkotikapolitikens historia. Tidigare forskning har visat att en stor konsekvens utav den narkotikapolitiska och massmediala debatt som förts i Sverige, under andra halvan av 1900-talet, har resulterat i en förtroendeklyfta mellan ungdomar och myndigheter idag. LÄS MER

 4. 4. Chilenska flyktingar i Sverige efter 1973 : En studie om chilenska flyktingars upplevelser av militärkuppen i Chile och efterföljande flykt till och flyktingmottagning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elizabeth Catalán-Morseby; [2016]
  Nyckelord :Chilenska flyktingar; militärkuppen 1973; exil; flyktingmottagning; intervjuer; muntlig historia; upplevelser;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study Chilean refugees’ experiences of the 1973 military coup in Chile as well as the subsequent escape to, and reception of refugees in Sweden. In order to accomplish the purpose of the essay, six Chilean refugees who arrived in Sweden after 1973 have been interviewed and have generated answers which are compared to previous research in this field. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till muntlig förhandling i migrationsprocessen. En reell rätt att komma till tals eller en chimär?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christin Jidevåg; [2014-02-23]
  Nyckelord :Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Rätten att få komma till tals i en domstolsprocess är av mycket stor vikt för att tillförsäkra parten ett rättssäkert förfarande.Synnerligen i migrationsmål är rätten att få komma till tals mycket betydande. LÄS MER