Sökning: "Mura"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Mura.

 1. 1. Use of Thermal Analysis to reduce the Microporosity in ductile iron. : Analysis of micro porosity casting defect

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Material och tillverkning

  Författare :Adriana Mura; [2022]
  Nyckelord :Nucleation; Ductile Cast iron; Inoculation; Preconditioning; Over-inoculation; Charge materials; Hypoeutectic; Eutectic; Hypereutectic; Shrinkage;

  Sammanfattning : It became always more important in Cast Iron Foundry to have a process control system that helps to reduce the variability and follow the correct specifications, to simplify the detection of eventual inoculation problems or incorrect working ranges.In the thesis, it is presented a case study of a specific defect of microporosity that appeared in the internal areas of some castings. LÄS MER

 2. 2. Att mura in det förflutna i Herrens hus : Återbruk av runstenar och tidigkristna gravmonument i medeltida kyrkobyggnader i Östergötland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Rasmus Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Runsten; runstenar; tidigkristna gravmonument; Eskilstunakista; återbruk; historiebruk; tings biografier; medeltid; Östergötland; kyrka; kyrkor; Högby kyrka; Furingstads kyrka; S:t Lars;

  Sammanfattning : In this study the medieval re-use of early Christian grave monuments and runestones in church buildings in the Swedish region of Östergötland is analysed in relation to contemporary church imagery and practices. Analysis of the practice show differences in application, especially during the early parts of the medieval period, which suggests differences in meaning. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Dishware - design for a circular economy in the furniture industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Charlotte Mura; [2021]
  Nyckelord :Dishware Circular economy Biobased polymers Design Sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Att skapa en cirkulär ekonomi med hållbara produkter är en nödvändighet för dagens samhälle, särskilt kopplat till de klimatutmaningarna som vi har idag från bland annat överkonsumtion och dålig hantering vid slutet av produkternas livslängd. Projektet fokuserar på att ta fram en produkt som gjorts på återvunna material och att utmana tidigare materialbegränsningar. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och effektivisering av ett monteringsflöde. : Förbättringsförslag baserat på Lean och kreativa metoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Hollstedt; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Ergonomi; Lean; Värdeflödesanalys; Spaghettidiagram;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, vid fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap.Examensarbetet utfördes vid Hanza Wermech ett företag som tillverkar, bockar och säljer tunnplåt, de står även för montering och legotillverkning av produkter. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av inköpsprocessen för fabriksutrustningen till en Husmutternfabrik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fidel Sabbagh; [2018]
  Nyckelord :CAD; MUDA; MURI; MURA; JIT; FAT; SAT; TPS; RSC; 5S;

  Sammanfattning : The purpose of the project: The aim of this project was to finish the current BOM-list that already existed so it could be sent to X-ponent. When that was done it got possible to identify the non X-ponent products from other suppliers. These products had to be order by the needs to build walls, roof, and etc. LÄS MER