Sökning: "Murgårdh"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Murgårdh.

 1. 1. Person-centrerad vård för personer med hjärtsvikt, ur sjuksköterskors erfarenheter i primärvården : en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ouafae Lahrech; Kristina Murgårdh; [2018]
  Nyckelord :Nurse-Led heart failure clinics; Primary healthcare; Person-centered care; Nurses experience; Hjärtsviktsmottagning; Primärvården; Personcentrerad vård; Sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom som förekommer i alla åldrar och ökar hos den äldre befolkningen. Behandlingen och omhändertagandet av personer med hjärtsvikt har under de senaste decennierna strukturerats och förbättrats. Trots detta är hjärtsvikt associerat med ökat behov av sjukhusvård och höga sjukhuskostnader. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av motiverande samtal vid livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Terese Johansson; Kristina Murgårdh; [2014]
  Nyckelord :motivational interviewing; lifestyle; health promotion; obesity; behavior change; patients; experience;

  Sammanfattning : Bakgrunden beskrivs utifrån ett globalt och svenskt perspektiv hur levnadsvanor påverkar människors hälsa negativt. Den vanligaste ohälsosamma levnadsvanan är övervikt och den ökar globalt samtidigt kan övervikt leda till sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Teknisk utvärdering av en ny miljövänlig förbehandlingsmetod av biomassaavfall med utspädd salpetersyra

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Li Zhi; Oliver Murgårdh; [2012]
  Nyckelord :lignin; cellulosic ethanol; sweet liquor; pre-treatment; dilute nitric acid pulping; SSF; SHF; cellic ctec2; yeast; NABC; bio-refining;

  Sammanfattning : Bio-refining of renewable resources such as waste biomass into value added products has increased rapidly over the last decades. The aim is to find new environmentally friendly yet economically feasible ways of replacing current utilization of non renewable resources. LÄS MER