Sökning: "Muscle injury"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Muscle injury.

 1. 1. A comparative study to explore the advantages of passive exoskeletons by monitoring the muscle activity of workers

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Md Arifur Rahman; [2021]
  Nyckelord :Exoskeletons; Shimmer Sensor; EMG Signal;

  Sammanfattning : Manufacturing and construction workers undertake physically strenuous activities increasing the risk of health problems, disability, and sick leave, leading to lower job attractiveness and job candidate scarcity. In the EU, up to 44 million workers are affected by workplace-related musculoskeletal disorders (MSDs), representing a total annual cost of more than €240 billion. LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering efter rekonstruktion av det mediala patellofemorala ligamentet: En enkätstudie av aktuell praxis i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Rickard Klockar; Helena Olverling; [2021]
  Nyckelord :interventions; knee; mapping; physiotherapy; surgery; fysioterapi; interventioner; kartläggning; knä; operation;

  Sammanfattning : BakgrundPatellaluxation är en vanlig traumatisk knäskada hos yngre och kan leda till skada på det mediala patellofemorala ligamentet (MPFL). MPFL kan rekonstrueras kirurgiskt och det verkar bli vanligare, men konsensus saknas kring postoperativ regim relaterat till fysioterapeutisk rehabilitering. LÄS MER

 3. 3. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters subjektiva upplevelse och erfarenhet av LLLT som behandlingsmetod vid muskelskada : En tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Andreasson; Sanna Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Low-level light therapy; Muscle injury; Tendinopathy; proven experience;

  Sammanfattning : Introduktion: Det Muskuloskeletala systemet består av skelettmuskulatur, nervsystem och skelett. Systemet bidrar till att kroppen kan röra sig. Muskelskador kan uppkomma genom direktvåld mot muskeln eller kraftig uttöjning och skadan bidrar till smärta och svullnad. LÄS MER

 5. 5. Intern träningsbelastning under en försäsong hos ett fotbollslag i Damallsvenskan : Förhållande mellan intern träningsbelastning och wellness

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jessica Glas; [2021]
  Nyckelord :Acute chronic workload ratio; internal training load; session rating of perceived exertion; wellness; women’s football;

  Sammanfattning : Introduction: Monitoring football players training load is important, lack of recovery and high training load can result in injury or illness.Aim: Describe internal training load, acute chronic workload ratio (ACWR) and wellness of female elite football players. Investigate the relationship between daily training load and wellness. LÄS MER