Sökning: "Muscle spasticity"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Muscle spasticity.

 1. 1. Description of Orthotists Level of Involvement in Early Post Stroke Management in Denmark: A Cross-Sectional Survey

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mille Bjerregaard Jørgensen; Laura Ane Jakobsen; [2021]
  Nyckelord :orthotist; perception; involvement; early gait rehabilitation; post stroke; bandagist; mening; involvering; tidlig gangrehabilitering; apopleksi;

  Sammanfattning : Background: Following a stroke the ability to walk is often impaired due to compromised motor-control, muscle weakness and spasticity, resulting in deviations during gait. Ankle-foot orthoses (AFO) can be used for people with hemiparesis to improve stability during stance phase and clearance during swing phase. LÄS MER

 2. 2. Spasticity, muscle strength and functional mobility in children with cerebral palsy and in typically developing children : A pilot study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Alexandra Palmcrantz; [2020]
  Nyckelord :cerebral palsy; children and adolescents; functional mobility; muscle strength; spasticity;

  Sammanfattning : Introduction: Cerebral palsy (CP) is a CNS related permanent disorder following a lesion on the developing brain. Spasticity and muscle weakness are the most commonly reported impairments. LÄS MER

 3. 3. EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lundqvist; [2018-04-17]
  Nyckelord :Muscle spasticity; occupational therapy; activity of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. LÄS MER