Sökning: "Museologi"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Museologi.

 1. 1. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 2. 2. Motstridiga motprestationer : En studie om museers finansiella möjligheter och utmaningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Schill; Angelica Ruckstuhl; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museums; Bourdieu; cultural economics; cultural sponsorships; cultural politics; Superstar museums; the free admission reform; museology; ABM; Museum; Bourdieu; kulturekonomi; kultursponsring; kulturpolitik; världstjärnemuseum; fri entré-reformen; museologi;

  Sammanfattning : Introduction This master ́s thesis focuses on the financial situation in a number of museums located in Stockholm, Sweden. In particular the study focuses on external financing and sponsorship and which means that are given to meet the conditions surrounding financial support. LÄS MER

 3. 3. Bevara eller begrava? : Mänskliga kvarlevor i svenska anatomiska samlingar och deras framtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tova Äng; [2018]
  Nyckelord :museologi; museer; mänskliga kvarlevor; repatriering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mer än bara historia : Om svenska museers pedagogiska verksamhet riktad mot skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Museologi; museipedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Önskemuseer : En undersökning av två kompletteringprojekt drivna av Moderna museet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sandra Klingberg; [2018]
  Nyckelord :Moderna museet; Collection theory; The Museum of Wishes; The Second Museum of Wishes; Museology; Moderna museet; Samlingsteori; Önskemuseet; Det andra önskemuseet; Museologi;

  Sammanfattning : This study examines the processes behind two of Moderna museets complementary projects: The Museum of Wishes and The Second Museum of Wishes. The purpose of this study is to, by using these projects, examine the connection between collections and collectors, and to examine the relationship between museums, complements of the collection and representation. LÄS MER