Sökning: "Museologi"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Museologi.

 1. 1. ”värkliga varma svenska hem” : En museologisk undersökning av den svenska hembygdsrörelsens och de svenskahembygdsgårdarnas roll och funktion både historiskt sett och idag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ottilia Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Museologi; Museer; Hembygd; Hembygdsrörelse; Hembygdsgård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra psykisk ohälsa : En undersökning av hur svenska museer kan arbeta med frågor kring stigmatisering och psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Karin Svensson; [2019]
  Nyckelord :museologi; psykisk ohälsa; Vårdmuseet i Säter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jag sätter mig här så kan du leka : lärande, lek och social interaktion i olika typer av utställningar för barn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anna Kron Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Museology; Museum; exhibition; children; children’s exhibition; play; learning; sociocultural theory; social interaction; museologi; utställningar för barn; sociokulturell teori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Children has become an increasingly important target group for the Swedish cultural politics where museums play an important role. This focus on children has urged the museums to create different activities, such as exhibitions, specially modeled for the target group. LÄS MER

 4. 4. Politiska pelargoner och berättande blomster - en fenomenologisk studie av krukväxters funktion i kulturhistoriska museimiljöer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2019]
  Nyckelord :Krukväxter; museologi; etnologi; fenomenologi; kulturhistoria; kanon; arkiv; kulturellt minne; queer fenonemenologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The focus in this master thesis is put on a relatively invisible everyday object: potted plants. The thesis highlights them as museal objects and study their cultural history and then investigate how cultural history museums use them in their communication with their audience. LÄS MER

 5. 5. En yrkesgrupp vars tid nalkas eller vars tid är förbi? En professionsstudie om museipedagogers upplevelse av sin yrkesroll och dess position inom museiverksamheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jessica Åberg; [2019]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum teacher; Museum teachers professional role; Profession theory; Thomas Brante; ABM; Museologi; Museipedagog; Museipedagogens yrkesroll; Professionsteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Contemporary museological research concentrates to a greater extent on the influence of external factors by the museum institution rather than internal influencing forces. There are few studies on the employees' influence of the museum activities. LÄS MER