Sökning: "Museum studies"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden Museum studies.

 1. 1. The Role of Arts in Nordic Society: Health and Lifestyle

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Soledad Zamora; [2019]
  Nyckelord :Arts; Education; Lifestyle; Society; Sustainable development; Welfare;

  Sammanfattning : The role of arts in both formal and non-formal education has been scientifically demonstrated to create positive outcomes in people to deal with all kinds of social problems in daily life. At present, there are international public and private institutions that support this view, such as the International Arts Education Week, celebrated for the first time by UNESCO on 21-27 May 2012 when not only artists participated, but also educators, researchers, NGO actors, and international associations. LÄS MER

 2. 2. Draw, Find, Answer and Decrypt : A Participatory Design approach to gift-giving experiences for couples visiting museums

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Författare :Qilun Chen; [2019]
  Nyckelord :Museum Visit; Experience; Meaningfulness; Participatory Design; Gift-giving; Museum besök; Erfarenhet; Betydelse; Deltagande design; Presentgivande;

  Sammanfattning : Att besöka museum är ett populärt nöje, och ett sätt att erhålla ny kunskap. Tidigare studier har visat på positiva resultat av att öka meningsfullheten av besöken genom användning av teknologi. Denna forskning introducerade en design som framtagits genom deltagande design. LÄS MER

 3. 3. Museiutställningar i Sverige - ur ett mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Verdandi Sonesson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Arkeologi; kulturpolitik; museiutställningar; kritisk kulturarvsforskning; Öst och Väst; Vi och Dem; Occidentalism; ultranationalism; mångkultur; Sverige; Archaeology; Cultural policy; Museum exhibits; Critical Heritage Studies; East and West; We and Them; Occidentalism; Jingoism; Multiculturalism; Sweden;

  Sammanfattning : This essay deals with the cultural policy that are central for the politics in Sweden today. The Swedish population are of varied cultural backgrounds and this political guideline aims to unite the population through the cultural arena, including the museum exhibitions. LÄS MER

 4. 4. Preserving Value, Enabling Continuity – Cultural Heritage Conservation and Co-curation with Indigenous Source Communities in a Contemporary Cultural Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Gainsford; [2018-06-27]
  Nyckelord :conservation; co-curation; conservator liaison; source community; postcolonialism; continuity; objects collections; Sámi; Māori;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2018, 30 HECSecond Cycle2018:21.... LÄS MER

 5. 5. Drakens son En objektstudie av en kinesisk skulptur på Röhsska Museet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Charlotte Rudbeck; [2018-06-18]
  Nyckelord :Ceramic; Glaze; Sculpture; China; Dragon;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:10 VT.... LÄS MER