Sökning: "Music Education"

Visar resultat 1 - 5 av 684 uppsatser innehållade orden Music Education.

 1. 1. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :My Carserud; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER

 2. 2. Måltider till musik - en studie om hur musikdidaktik kan främja förskolans måltider

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Thörling; [2020]
  Nyckelord :pedagogic; musical didactic; preschool; education; children; pedagogic meals;

  Sammanfattning : This present study is a qualitative observative study. The aim with the study was to iden-tify the potential or possibility applying musical activities in preschool through a music didactic perspective. The collection of the empirical research took place at the time for the meal in the preschool. LÄS MER

 3. 3. Körsång på schemat : En intervjustudie om effekterna av körsång där deltagande är obligatoriskt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sara af Klintberg; [2020]
  Nyckelord :chorus singing; singing in a chorus; health; obligatory chorus; amateur chorus; the leader of the chorus; kör; körsång; hälsa; obligatorisk kör; amatörkör; körledare;

  Sammanfattning : Forskning på körsång har visat resultat som tyder på att körsång har positiva effekter för människors hälsa och välbefinnande på olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka de upplevda effekterna av att sjunga i kör där deltagandet är obligatoriskt. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i trumspel vid Estetiska programmet - En kvalitativ studie om övning, motivation och spelteknik på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emanuel Nyman; [2020]
  Nyckelord :Övning; motivation; spelteknik; trummor; trumset; estetiska programmet; musikundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; practice; playing technique; drums; drum kit; upper secondary school; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra trumlärares syn på hur de undervisar sina elever vid det Estetiska programmet i att öva på sitt instrument och hur de ser på elevernas motivation. Studien syftar också till att undersöka hur trumlärarna ser på att undervisa sina elever i att utveckla det specifika övningsområdet spelteknik på trumset. LÄS MER

 5. 5. Rektorer, ramfaktorer och musikundervisning : En kvalitativ studie om ramfaktorers påverkan på musikundervisningen ur ett rektorsperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Tersmeden; [2020]
  Nyckelord :musikundervisning; ramfaktorer; rektor; resursfördelning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how school principals view frame factors effect on musical education. Previous studies indicate that music teachers find that frame factors as classrooms, musical equipment and group sizes influence which musical activities they can use. The individual pedagogue can also be seen as a frame factor. LÄS MER