Sökning: "Music copyright"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Music copyright.

 1. 1. Composing with the tape recorder : A case study of My Life in the Bush of Ghosts by Brian Eno & David Byrne

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Johanna Åström; [2020]
  Nyckelord :tape recorder; music production; composing; sampling; Brian Eno; David Byrne; My Life in the Bush of Ghosts;

  Sammanfattning : This work describes the utilisation of the tape recorder as an instrument, the methods derived by musique concrète and the evolution of these practices. This leads on to its application that opened different creativity streams to many genres of music that we listen to today. LÄS MER

 2. 2. Copyright and Single Dance Moves

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Hogland; [2020]
  Nyckelord :copyright; fortnite; epic games; choreographer; dance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is about the copyright protection for single dance moves. The purpose of this thesis is to come to a conclusion as to whether single dance moves could be protected by copyright in Europe and if it should be protected. LÄS MER

 3. 3. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrätt gällande musik : Om två musikaliska verk liknar varandra, var drages gränsen för intrång och vad gäller för straffvärden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Bihl; [2019]
  Nyckelord :Copyright; copyright infringement; upphovsrätt; upphovsrättsbrott; upphovsrättsintrång; musik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget gällande upphovsrätt och hur detta påverkar musikaliska verk. Mer specifikt kommer det utredas hur lika musikaliska verk får vara varandra utan att det kan vara tal om upphovsrättsintrång genom att delar av originalverket, eller liknande stycken av sagda verk, har använts i ett nytt verk utan tillåtelse från upphovspersonen för originalverket ifråga. LÄS MER

 5. 5. Blockchain challenges to copyright : Revamping the online music industry

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Silvia A. Carretta; [2019]
  Nyckelord :Master of laws in European intellectual property law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER