Sökning: "Music copyright"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Music copyright.

 1. 1. Upphovsrätt gällande musik : Om två musikaliska verk liknar varandra, var drages gränsen för intrång och vad gäller för straffvärden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Bihl; [2019]
  Nyckelord :Copyright; copyright infringement; upphovsrätt; upphovsrättsbrott; upphovsrättsintrång; musik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget gällande upphovsrätt och hur detta påverkar musikaliska verk. Mer specifikt kommer det utredas hur lika musikaliska verk får vara varandra utan att det kan vara tal om upphovsrättsintrång genom att delar av originalverket, eller liknande stycken av sagda verk, har använts i ett nytt verk utan tillåtelse från upphovspersonen för originalverket ifråga. LÄS MER

 2. 2. Blockchain challenges to copyright : Revamping the online music industry

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Silvia A. Carretta; [2019]
  Nyckelord :Master of laws in European intellectual property law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Listening to Digital Media: Analysis of Music Consumption Pattern on the Example of Russian Social Networking Site VKontakte : A user-focused research based on in-depth interviews

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Iuliia Kyryllova; [2018]
  Nyckelord :digital music; institutional approach; consumption; social networking site; Russia; Ukraine; habits; in-depth interviews; user experience; copyright; sharing; downloading; owning; prosumer; content; free;

  Sammanfattning : The present paper represents an overview of the most popular Russian social networking site VKontakte and its role in the formation of modern music consumption pattern in post-Soviet countries. Until spring 2017, it was known as the biggest platform for free music consumption in the region. LÄS MER

 4. 4. Den moderna musikens upphovsrättsliga skydd - Om digitaliseringens påverkan och gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Bosma; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. LÄS MER

 5. 5. “Pwnership”: Is copyright appropriately equipped to handle videogames? : An evaluation of the European legal framework for the protection of creative works in video-games.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :James Russell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Given the huge economic importance of the intellectual labour which these games represent, one might expect the question of what “ownership” means for video-games in the context of IP law to be relatively straightforward. Certainly, this would seem to be the case for other forms of intangible forms of entertainment - as with a book, a film, or a piece of music. LÄS MER