Sökning: "Music creation"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Music creation.

 1. 1. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Performing Arts; Science General;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 2. 2. Musik för språkutveckling och identitetsskapande : En studie om musikens roll för barns språkutveckling och identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Frances; Tilda Persson; [2021]
  Nyckelord :language; Identity; förskolan; identitetsskapande; musik; socialisation; språk;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen ska barn få möjlighet utveckla sin identitet. Genom musiken utvecklaskommunikativa, kognitiva och sociala förmågor som forskning visar kan främja barnsidentitetsskapande.Syftet med denna studie är att undersöka musikens roll i förskolan och se om musik kanfrämja barns identitetsskapande och språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. "Att vara kreativ med ljud" : En enkätstudie om musiklärares användande av musikskapande aktiviteter i grundskolans årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma Tobiasson; [2021]
  Nyckelord :creativity; music creativity; music teacher; primary school; quantitative research; survey study; kreativitet; musikskapande; musiklärare; grundskola; kvantitativ forskning; enkätstudie;

  Sammanfattning : Utifrån min egen skolgång och känslan av att musikskapande aktiviteter bortprioriterats för att skapa utrymme för sådana moment som ger ”mest kunskap” har jag med denna studie valt att undersöka just användandet av musikskapande aktiviteter i grundskolans musikundervisning. Den tidigare forskning som lyfts fram visar att kreativa arbetssätt och skapande aktiviteter främjar elevers musikaliska kunskaper och sociala färdigheter. LÄS MER

 4. 4. Meningslager i musiken : En studie om egna konstnärliga processer inom låtskrivning och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Tuva-Lill Elwerdotter; [2021]
  Nyckelord :music production; song writing; creativity; working process; DAW; LiLL; musikproduktion; låtskrivning; kreativitet; arbetsprocess; DAW; LiLL;

  Sammanfattning : Syfte med detta självständiga arbete har varit att introspektivt undersöka vilka musikaliska och kreativa aspekter som är viktigast för mig i mitt konstnärliga uttryck, och hur dessa har påverkat mig som musikproducent. I arbetet har jag också undersökt min konstnärliga arbetsprocess och vilka metoder som är mer eller mindre gynnsamma. LÄS MER

 5. 5. C2C relationships and the co-creation of value : A mixed method study of the streaming industry

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Schwartz; Axel Tidelius; [2021]
  Nyckelord :Streaming; C2C; co-creation; service logic; digital interaction; OBC; mixed-method;

  Sammanfattning : Music- and video consumption has rapidly changed during the last years and a growing number of consumers use different streaming services which allow for greater interaction with other users than was previously possible. Meanwhile a growing focus within the scientific world has been placed on consumers’ ability to co-create value with other users. LÄS MER