Sökning: "Music"

Visar resultat 1 - 5 av 3648 uppsatser innehållade ordet Music.

 1. 1. Composed Choices- Balancing aesthetic preference and indeterminacy in composing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Marcus Lundberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :composition; aleatory; indeterminacy; compositional methods; notation; graphic score; contemporary classical music; aesthetics;

  Sammanfattning : This essay deals with experimental compositional methods. As a project, I explored indeterminacy in my music, and sought to balance this indeterminacy with my own musical aesthetics. This music was to be a combination of both determined and indetermined musical parameters. LÄS MER

 2. 2. Vispop på orgel – En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Hasselberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :orgel; vispop; visor; populärmusik; ackordspel; gestaltning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag olika aspekter av gestaltningsarbetet när en låt som är noterad med melodi och ackordanalys spelas på orgel. Arbetet har sitt fokus på musik i spannet mellan visgenren och popgenren, en låttyp som ofta önskas vid kyrkliga handlingar som exempelvis begravningar. LÄS MER

 3. 3. Individual genre: how recommendations narrow the scene for music discovery practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ewelina Dereman; Ebba Varnauskas Mårtensson; [2021-07-01]
  Nyckelord :User studies; Practice theory; Recommendations; Music streaming; Consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. PROTESTING DURING A GLOBAL PANDEMIC - Motivations and choices made in the abortion law protests in Poland 2020

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Urge; [2021-06-28]
  Nyckelord :Protest; movements; abortion; Poland; Covid-19; emotions; emotional response; community; women protest; threat;

  Sammanfattning : This thesis analyses the motivations and choices made by participants and organisers of the 2020 Abortion Law protests in Poland. It is a qualitative study where the data was collected through interviews. LÄS MER

 5. 5. Arrangering för stråkinstrument : En fenomenologisk självstudie i arrangering utifrån musikaliska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johanna Nordliden; [2021]
  Nyckelord :arranging; creative process; musical parameters; experiences; journal; phenomenology; arrangering; skapandeprocess; musikaliska parametrar; upplevelser; loggbok; fenome-nologi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöks upplevelsen av arrangering för stråkinstrument utifrån olika musikaliska parametrar. Syftet med arbetet är att analysera dessa upplevelser samt att studera hur inställningen och självförtroendet till arrangeringen varierar och utvecklas. LÄS MER