Sökning: "Music"

Visar resultat 1 - 5 av 4357 uppsatser innehållade ordet Music.

 1. 1. GarageBand eller Logic Pro? En studie i föreställningar om professionalitet och konsten att välja arbetsredskap inom digital musikproduktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Fredrik Winerö; [2023-10-04]
  Nyckelord :GarageBand; Logic Pro; music technology; democratization; professionalism;

  Sammanfattning : GarageBand and Logic Pro are Digital Audio Workstations (DAWs) developed by Apple for recording and producing music. The former comes for free with every Mac, iPhone or iPad while the latter comes with a price tag and are marketed to the professionals. LÄS MER

 2. 2. MED DENNA VISDOM BÖRJAR VI DENNA LÅT. Om mellansnackets diskursiva konstruktion av den svenska folkmusikgenren

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nichelle Johansson; [2023-10-04]
  Nyckelord :Mellansnack; svensk folkmusik; diskurs; genus; performans; genrekonstruktion;

  Sammanfattning : ”With this knowledge we begin this tune” – Stage talk as the discursive construction of Swedish folk music. Stage talk – i.e. the musicians’ talk on stage during concerts – is a given in an array of musical genres, although how the musicians talk and which roles the stage talk fill differ between genres. LÄS MER

 3. 3. Den flabbande judiska hotjazzen. En undersökning av tidningen Den svenske nationalsocialistens musik och attityd till musik, åren 1933 - 1939

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eric Sjöqvist; [2023-08-23]
  Nyckelord :Music; Swedish national socialism; jazz; NSAP; nazi-music;

  Sammanfattning : The national socialist ideology is obsessed with race and culture. Several studies both international and from Sweden has showed a constant obsession with music and musical purity. LÄS MER

 4. 4. Den experimentella musikarkeologin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matts Häggmar; [2023-08-17]
  Nyckelord :Music archaeology; Experimental archaeology; Replication; Testability; Archaeology in action; Conservation;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to try to find out what significance and relevance experimental archeology has within music archeological research. The study takes it starting point in four different aspects of experimental archaeology: replication, testability, archeology in action and conservation to approach the problems. LÄS MER

 5. 5. Generative AI as a Tool for Swedish Startups - A qualitative study on how Generative AI can affect Swedish startups

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filippa Gyllensvärd; Olivia Hiljegren; [2023-07-19]
  Nyckelord :Generative AI; Startup; Entrepreneurship; Innovation; Thematic analysis; Machine learning;

  Sammanfattning : In today's rapidly evolving technological landscape, startups are constantly seeking new ways to innovate and stay ahead of the competition. One promising innovation is Generative AI, which uses large datasets to generate original content such as images, music, code, or text (McKinsey & Company, 2022). LÄS MER