Sökning: "Musik pop instrument"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Musik pop instrument.

 1. 1. Att se allas behov : en studie av resurser och utmaningar i en pop- och rockensemble med olika musikaliska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Guro Fløgstad; [2018]
  Nyckelord :Ensembleundervisning; Ensemblelärare; Ensembleledning; Pop- och rockensemble; Individanpassad undervisning; Musikaliska förutsättningar;

  Sammanfattning : Att leda en ensemble med olika musikaliska förutsättningar kan bjuda på utmaningar då det är många behov som ska tillgodoses på samma gång. Läroplanens krav om individanpassad undervisning ökar pressen för lärare att kunna bemöta alla individer i den svenska skolan i dag, och en fördjupad kunskap kring ämnet krävs för att läraren ska lyckas att få sina elever att nå målen. LÄS MER

 2. 2. Att ta plats i musik : ensembleundervisning utifrån genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mirjam Göstason; [2017]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; ensemble; ensembleundervisning; ta plats; förebild; gymnasier;

  Sammanfattning : Ofta i media står det att tjejer måste våga ta mer plats, detta förekommer bland annat i sammanhang som handlar om pop-/rockmusik. Att ta plats kan göras på flera olika sätt, både audiellt, kroppsligt och kunskapsmässigt men också rumsligt (Björck, 2011). LÄS MER

 3. 3. Låtskrivande vs. Musikproduktion : En undersökning i olika ingångar till musikaliskt skapande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :David Asker; [2017]
  Nyckelord :Musikproduktion låtskrivande pop arrangering contemporary; komposition;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur fyra olika musikproduktionsprocesser påverkas två olika arbetsmetoder. Jag utgår från 4 st. egna refräng-idéer inom pop/contemporary-genren. Idéerna innefattar melodi och viss text. LÄS MER

 4. 4. If 6 Was 1 : Pedagogical Approaches to Teaching Single-String Guitar Playing

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :David Zaworski; [2016]
  Nyckelord :guitar; teacher; students; single-string; teaching; method; gitarr; lärare; elever; enskild string; undervisning; metod;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to focus on how guitar teachers and pedagogues in the pop, rock and jazz genres use single-string methods of teaching and playing with students at beginner, intermediate and advanced levels. The goal was to provide experienced and upcoming guitar teachers with ways and methodologies to focus on single-string playing and teaching, which can lead to guitar students getting a full introduction to the guitar’s potential as a musical instrument. LÄS MER

 5. 5. "Hon har ingen koll - hon är ju sångerska!" Genusperspektiv i musikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kati Mäki Lundqvist; Rikard Lans; [2014-03-06]
  Nyckelord :musik; genus; ensembleundervisning; jämställdhet; könsroller;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med den här uppsatsen var att undersöka om elever på gymnasieskolans Estetiska program inriktning musik upplevde jämställdhet i ensembleundervisningen. Eleverna på fyra olika skolor inom Skaraborg, årskurs två, har fått svara på en enkät där frågorna utgick ifrån syftet samt våra frågeställningar, vilka var: Bemöts tjejer och killar på samma sätt? Upplever eleverna att vissa instrument är förknippade med killar respektive tjejer? Hur speglas de ”traditionella könsrollerna” i musikundervisningen?MetodVi gjorde en kvantiativ studie och samlade in ett stort antal fakta genom en enkätundersökning med hög standardisering som byggde på påståenden med några öppna frågor, fasta svarsalternativ samt kommentarsfält där eleven kunde yttra sig ytterligare. LÄS MER