Sökning: "Musik"

Visar resultat 1 - 5 av 4966 uppsatser innehållade ordet Musik.

 1. 1. Kan du vara mer dig själv? En skådespelares undersökande av begreppet ”att vara sig själv” som metod i det sceniska gestaltningsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lovisa Perman; [2023-05-30]
  Nyckelord :Skådespeleri; skådespelarteknik; skådespelarmetod; skådespelarverktyg; psykofysik; karaktärsarbete; tillit; närvaro; hängivelse; uppriktighet; avspänning;

  Sammanfattning : Kan du vara mer dig själv? Vad innebär den instruktionen för en skådespelare i det gestaltande arbetet? Utifrån ett skådespelarperspektiv utreds och definieras begreppet ”att vara sig själv”, vilka tillvägagångssätt finns och vilka fördelar och nackdelar står att vinna? Undersökandet utgår ifrån praktiskt arbete med föreställningen De försvunna barnens skog på Teater Halland samt diskussion med delar ur ensemblen. Vidare används skådespelarteoretisk litteratur och intervjuer med experter inom skådespeleri, pedagogik, psykologi samt yoga. LÄS MER

 2. 2. En rad kom till mig. Om psalmers skapelseprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ingrid Trulsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :psalm; psalmskapande; hymnologi; Anders Frostenson;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka min process med att skapa psalmer. Psalm är en sång som är ämnad att sjungas av en församling; exempelvis i lovsång, i tillbedjan, eller i undervisande syfte. LÄS MER

 3. 3. Att komponera med melodik som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Löfgren; [2023-05-26]
  Nyckelord :komposition; jazz; melodi; analys; kompositionstekniker;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka verktyg för att utveckla min förmåga till komposition för mindre jazzensemble, med utgångspunkt i melodik och där melodin står i fokus och driver låten framåt. Detta görs genom att transkribera en annan musikers komposition som har dessa kvaliteter och därefter skriva tre egna låtar med hjälp av tre olika arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 5. 5. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER