Sökning: "Musikalartister"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Musikalartister.

 1. 1. Upplevda tal- och sångröstproblem : - en jämförelse mellan blivande musikalartister och amatörsångare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Linnéa Carlson; [2018]
  Nyckelord :Röstproblem; Talröst; Sångröst; Självskattning; Musikalartister;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Musikal är dans, teater och sång integrerat. De röstkrav musikalartisten har får anses exceptionellt höga. Nästan oavsett rösthälsa förväntas musikalartisten prestera under långa föreställningar med krav på röstkvalitet där både tal- och sångrösten belastas. LÄS MER

 2. 2. Vilka är Peter & Bruno i det visuella sammanhanget?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sarah Österhed; Cecilia Östlund; [2017]
  Nyckelord :Musiker Artister Grafiskt uttryck Formgivning Grafisk design Vinjett Hemsida Mock-ups;

  Sammanfattning : Studie om hur ett grafiskt uttryck kan formges för två musikalartister. ... LÄS MER

 3. 3. En dans på matcirkeln - En kvantitativ studie om dansares kostvanor och medvetenhet om kostens betydelse för fysisk prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Isabel Andersson; Jessica Salama; [2015-08-10]
  Nyckelord :dans; energi; medvetenhet; näring; prestation;

  Sammanfattning : Inom dansvärlden, framför allt inom baletten, finns det ett väldigt smalt kroppsideal. Forskning visar på att många dansare har ett för lågt energiintag och kunskapen om nutrition är bristfällig. Samtidigt bör en dansare som tränar mycket vara noga med sin kost för att optimera sin prestation och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Instudering av musikal - En intervjustudie med fyra professionella musikalartister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Maria Webb; [2011]
  Nyckelord :Musik; sång; instudering; musikal; Music; singing; rehearsal; interpretation; musical theatre; Performing Arts;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har fyra professionella musikalartister intervjuats, som alla har medverkat i en svensk uppsättning av musikalen Spring awakening. Studien berör hur de arbetar med den personliga instuderingsprocessen fram till att de sceniska repetitionerna börjar. LÄS MER