Sökning: "Musikaliskt bibliotek"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Musikaliskt bibliotek.

 1. 1. Lärocenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hannes Stenström; [2018]
  Nyckelord :lärocenter; slakthusområdet; bibliotek; blackbox;

  Sammanfattning : Både musik och arkitektur lär oss något genom att vi upplever den, de har en inbyggd pedagogisk funktion genom sin närvaro. Inom musiken är det ganska självklart att den har känslomässiga värden som inte kan tas ur ett musikaliskt sammanhang och förklaras på annat sätt, än i just dess upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Hjälp till självhjälp - Om metoder för att lära ut idiomatisk improvisation inom den afroamerikanska musiktraditionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hugo Lundvall; [2015]
  Nyckelord :Ensemblemetodik; Improvisationsmetodik; Afroamerikansk musik; Idiomatisk improvisation; Musikaliskt bibliotek; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Educational sciences; Music Education; Idiomatic improvisation; musical library; african-american music; improvisation methodology; ensemble methodology; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att söka en djupare förståelse för musikaliskt lärande inom hur idiomatisk improvisation och genretypiskt spel, och av metodik i olika genrer för att lära ut dessa moment. Studien består av intervjuer med två lärare som arbetar på gymnasienivå och två lärare som arbetar på folkhögskolenivå, vilka alla är verksamma inom den afro-amerikanska musiktraditionen. LÄS MER

 3. 3. Att vara en ensemble : hur fungerar våra röster tillsammans?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sandra Halvarsson; [2013]
  Nyckelord :Luciatåg; interpretation; samspel; ensemble; gestaltning;

  Sammanfattning : Varför fungerar det bättre att spela med vissa personer än andra? Vad är det som gör samklang? Vad är samklang? Hur musicerar olika personer tillsammans?Jag och två sopraner har bildat en ensemble för att sjunga luciasånger och för att sjunga på äldreboenden. Luciatåget har gjorts vid flera tillfällen varav ett tillfälle har dokumenterats. LÄS MER