Sökning: "Musiketnologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Musiketnologi.

 1. 1. Raggen går! En musiketnologisk studie av raggarkulturen i Venjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Linus Fröbom; [2019]
  Nyckelord :Raggare; Subkultur; Raggarmusik; Venjan; Musiketnologi; Musikvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska raggarkulturen är en av våra absolut mest seglivade subkulturer. Från att ha varit en stadsburen, beryktad ungdomskultur på 50-talet till att idag blivit en symbol för landsbygden. Syftet med den här musiketnologiska studien är att undersöka musikens roll och funktion för raggarkulturen i byn Venjan i norra Dalarna. LÄS MER

 2. 2. Feel It In Your Body : Hybridization of Musical Habitus in Swedish Cultural-Educational Tourism to Ghana

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Nicole Vickers; [2014]
  Nyckelord :ethnomusicology; musicology; phenomenology; hybridisation; musical habitus; cultural tourism; polyrhythm; musiketnologi; musikvetenskap; fenomenologi; hybridisering; musikaliska habitus; kulturresor; polyrytm;

  Sammanfattning : On the surface the practice of African musics and dances in Sweden seems to be evidence of otherization and exoticization of African cultures. However, those Swedes of non-African background who do African musics and dances are genuinely engaged with the practice in the sense that they participate wholeheartedly and seem to both value and feel positive outcomes from their participation. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara ljud: om exploatering av den urbana ljudmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Amalia Engström; [2013]
  Nyckelord :Ljudmiljö; marknadsföring; exploatering; stadsplanering; kulturgeografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ljudmiljön utgör en nivå av staden vars utrymme till stor del är orört, ett ökande intresse för ljudmarknadsföring och ljud/musik som konstnärlig utsmyckning, skvallrar dock om ett förändrat ljudlandskap. Syftet med studien har varit undersöka om stadens ljudmiljö kan förstås som en arena för olika former av ekonomiska intressen samt vilka konsekvenser en eventuell utökad ljussättning av offentliga platser kan få. LÄS MER

 4. 4. "But then I realize that it´s just, a more different culture, same people” : - En studie om förändring av musikaliska förhållningssätt genom mötet med Sverige

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Jonas Ålander; [2012]
  Nyckelord :Musiketnologi; Kultur; Kulturmöten; Musikkultur; Mandinka; Reggae; Jazz; Ukraina; Migration; Kulturanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur och varför människors förhållningssätt till musik kan förändras vid det jag valt att kalla ”kontextbyten”. Kontextbyte avser när en person flyttar från den kulturella och sociala plats personen är uppvuxen på till Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Something to add to the body and shake" : - En studie om människan och musiken i St. Vincent och Grenadinerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Jonas Ålander; [2011]
  Nyckelord :Musiketnologi; Musikpedagogik; Musikdefinitioner; Musik i samhället; Karibien;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka människors förhållningssätt till musik i landet St. Vincent och Grenadinerna. Studien bygger på fältarbete som genomfördes där under tre veckor i april 2011 och undersöker hur begrepp som musik, musikalitet och ”bra” musik definieras. LÄS MER