Sökning: "Musikpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet Musikpedagogik.

 1. 1. Gemensamma lektionsramar : En möjlighet att skapa bra förutsättning för lärande inom musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Galli Staffan; [2020]
  Nyckelord :Lektionsramar; ledarskap; musikpedagogik; ordning och reda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka upplevda effekter det blir för klassundervisning i musik och andra ämnen när de flesta pedagogerna på en grundskola har som mål att använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av lektionens innehåll. Studien omfattar tre kvalitativa intervjuer av pedagogers upplevelser när deras arbetsplats på en Stockholmskola infört gemensamma lektionsramar i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö samt studiero för eleverna. LÄS MER

 2. 2. Komposition av yogamusik En studie i kreativa processer, personligt uttryck och musikaliska begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Renklint; [2020]
  Nyckelord :Yogamusik; komposition; kreativitet; uttryck; begränsningar; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Yoga music; composing; creativity; expression; limitations; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån portföljmetoden och tidigare forskning undersöka begreppen kreativitet och personligt uttryck i en kompositorisk process. I resultatet framgår det att jag utifrån mina egna erfarenheter av att komponera musik för ett specifikt ändamål, ett yogapass, upplever att den kreativa skapandeprocessen främjas av musikaliska begränsningarna medan mitt personliga musikaliska uttryck hämmas av begränsningarna. LÄS MER

 3. 3. "Nu tänker jag inte ens på att du är kvinna" : En studie om kvinnliga dirigenters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2020]
  Nyckelord :Conducting; gender; interview; music education; female conductors; Dirigering; genus; intervju; musikpedagogik; musikutbildning; kvinnliga dirigenter;

  Sammanfattning : Female conductors are in the minority at Swedish concert and opera houses. This study aims to create knowledge about the specific conditions of this group by examining female conductors' experiences from the perspective of this minority position. LÄS MER

 4. 4. Från dominanten till tonikan – En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers motivation till gehörs- och musiklära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gabriel Flink; [2020]
  Nyckelord :Educational Science; Music Education; Ear Training; Upper Secondary School; Mindset; Motivation; Music Theory; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gehörs- och Musiklära; Gymnasieskolan; Musikteori; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how upper secondary school students experience their motivation to develop their musical ear and knowledge of music theory. But also, how their motivation and belief in their own ability interacts, as well as how their appreciation of their musical ear and knowledge of music theory affects their motivation to develop the concerned abilities. LÄS MER

 5. 5. Det horisontellas förlösande kraft - Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Flerstämmighet; stämföring; improvisation; kontrapunkt; jazz; piano; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Multiple-voice-improvisation; Polyphony; Voice-leading; Counterpoint; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det horisontellas förlösande kraft – Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik, av Gustaf Rosenberg, har sin bakgrund i en självupplevd uppfattning att det finns grund för metodutveckling på områdena flerstämmig improvisation och stämföring för jazzpianister. Studien undersöker, genom intervjuer med professionella jazzpianister i jämförelse med undervisningsunderlag och annan kunskapsbildning, hur jazzpianister beskriver att de använder och övar på olika flerstämmiga uttryck. LÄS MER