Sökning: "Musikpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade ordet Musikpedagogik.

 1. 1. Undervisning i trumspel vid Estetiska programmet - En kvalitativ studie om övning, motivation och spelteknik på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emanuel Nyman; [2020]
  Nyckelord :Övning; motivation; spelteknik; trummor; trumset; estetiska programmet; musikundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; practice; playing technique; drums; drum kit; upper secondary school; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra trumlärares syn på hur de undervisar sina elever vid det Estetiska programmet i att öva på sitt instrument och hur de ser på elevernas motivation. Studien syftar också till att undersöka hur trumlärarna ser på att undervisa sina elever i att utveckla det specifika övningsområdet spelteknik på trumset. LÄS MER

 2. 2. Gemensamma lektionsramar : En möjlighet att skapa bra förutsättning för lärande inom musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Galli Staffan; [2020]
  Nyckelord :Lektionsramar; ledarskap; musikpedagogik; ordning och reda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka upplevda effekter det blir för klassundervisning i musik och andra ämnen när de flesta pedagogerna på en grundskola har som mål att använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av lektionens innehåll. Studien omfattar tre kvalitativa intervjuer av pedagogers upplevelser när deras arbetsplats på en Stockholmskola infört gemensamma lektionsramar i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö samt studiero för eleverna. LÄS MER

 3. 3. Komposition av yogamusik En studie i kreativa processer, personligt uttryck och musikaliska begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Renklint; [2020]
  Nyckelord :Yogamusik; komposition; kreativitet; uttryck; begränsningar; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Yoga music; composing; creativity; expression; limitations; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån portföljmetoden och tidigare forskning undersöka begreppen kreativitet och personligt uttryck i en kompositorisk process. I resultatet framgår det att jag utifrån mina egna erfarenheter av att komponera musik för ett specifikt ändamål, ett yogapass, upplever att den kreativa skapandeprocessen främjas av musikaliska begränsningarna medan mitt personliga musikaliska uttryck hämmas av begränsningarna. LÄS MER

 4. 4. "Nu tänker jag inte ens på att du är kvinna" : En studie om kvinnliga dirigenters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2020]
  Nyckelord :Conducting; gender; interview; music education; female conductors; Dirigering; genus; intervju; musikpedagogik; musikutbildning; kvinnliga dirigenter;

  Sammanfattning : Female conductors are in the minority at Swedish concert and opera houses. This study aims to create knowledge about the specific conditions of this group by examining female conductors' experiences from the perspective of this minority position. LÄS MER

 5. 5. Från dominanten till tonikan – En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers motivation till gehörs- och musiklära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gabriel Flink; [2020]
  Nyckelord :Educational Science; Music Education; Ear Training; Upper Secondary School; Mindset; Motivation; Music Theory; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gehörs- och Musiklära; Gymnasieskolan; Musikteori; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how upper secondary school students experience their motivation to develop their musical ear and knowledge of music theory. But also, how their motivation and belief in their own ability interacts, as well as how their appreciation of their musical ear and knowledge of music theory affects their motivation to develop the concerned abilities. LÄS MER