Sökning: "Musikproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade ordet Musikproduktion.

 1. 1. Musikteori och läromedel i musikproduktion : En enkätundersökning om läromedel och begreppet musikteori i musikproduktionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :William Åberg; [2022]
  Nyckelord :Musikproduktion i kulturskola; musikteori; undervisning;

  Sammanfattning : Intresset för ämnet musikproduktion har ökat mycket under de senaste 20 åren. Som en följd av detta har många kulturskolor börjat undervisa i musikproduktion. LÄS MER

 2. 2. Hur tre musikproducenter har lärt sig att använda equalizer och kompressorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hamilton Eklöf; [2022]
  Nyckelord :Musikproduktion; Equalizer; Kompressor; Musikproducent; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete riktas intresset mot hur musikproducenter samtalar kring användningen av equalizer och kompressor. Syftet med arbetet är att bidra med mer kunskap om hur musikproducenter har lärt sig att använda equalizer och kompressorer. LÄS MER

 3. 3. Musikproduktionsdidaktik : Gymnasielärares val inom de centralaämnesinnehållen från kurserna musikproduktion1 och 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Rafed Tarish; [2022]
  Nyckelord :Musikproduktion; Pedagogik; Ämnesdidaktik; Gymnasielärare;

  Sammanfattning : Målet med studien var att utifrån kvalitativa fokusintervjuer få fram vilka delar i decentrala ämnesinnehållen från kurserna Musikproduktion 1 och 2 som lärarna lägger mesttyngd på inom undervisningen, och varför de anser att dessa utvalda delar är viktiga förelevernas framtida kompetenser. Den tidigare forskningen som används i studien visar påhur lärare som undervisat i musikproduktion ansett att teknisk, musikalisk samt social ochledarkompetens är viktiga kompetenser som musikproducenter bör ha med sig. LÄS MER

 4. 4. Lost in Space : Three Case Studies in Music Production Using Immersive Audio

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Henry Olavi Mikkonen; [2022]
  Nyckelord :Music production; immersive audio; Ambisonics; Dolby Atmos; Virtual Reality VR ; 360-video; psychoacoustics.; Musikproduktion; immersivt ljud; Ambisonics; Dolby Atmos; Virtual Reality VR ; 360-video; psykoakustik.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete innefattar en utforskning om mitt arbete med immersivt ljud och hur det har påverkat min konstnärliga praktik som musikproducent. Utforskningen görs genom en analys av tre delstudier bestående av en 360-video som spelades in i S:t Jakobskyrkan i Stockholm, en VR upplevelse i en virtuell kopia av Nathan Milsteinsalen på Kungliga Musikhögskolan, samt en komposition som producerades med Dolby Atmos. LÄS MER

 5. 5. Intelligenta plug-ins : En undersökning av dess validitet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Tobias Nylund; [2022]
  Nyckelord :Musikproduktion; mixning; plug-in; artificiell intelligens; machine learning;

  Sammanfattning : I denna studie granskas ett utvalt antal intelligenta plug-ins, för att fastställa om de gör vad som utlovas enligt deras produktbeskrivning. Avsikten med detta arbete är att ge en bild av vad man kan förvänta sig av denna nya teknologi i avseende till funktionalitet och effektivitet. LÄS MER