Sökning: "Musikskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Musikskapande.

 1. 1. Bedömning i musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Niklasson; [2022]
  Nyckelord :bedömning; musikskapande; komposition; musikpedagogik; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstår hur musiklärare bedömer elevers musikskapande och hur elevexempel tolkas och förstås utifrån nuvarande styrdokument. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes där musiklärare på högstadiet fick beskriva musikskapande och hur det bedöms i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Avdramatisera för att komponera : En självstudie i hur musikskapande kompositionsprocesser inom givna ramar påverkar lust till att skapa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Eskil Hansson; [2021]
  Nyckelord :Taking out the stress; musical composing; observational study; analytical psychology; journal; avdramatiserande; musikaliskt komponerande; observationsstudie; analytisk psykologi; loggbok;

  Sammanfattning : Under projektets gång har fem kompositioner skapats utifrån förbestämt utvalda avgränsningar. Resultatet analyserades utifrån ett teoretiskt ramverk utifrån Carl Jungs arbete inom den analytiska psykologin. LÄS MER

 3. 3. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Science General; Performing Arts;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg - lätta att lära, svåra att bemästra : En kvalitativ studie av musiklärares syn på digitala verktyg

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :John Jönsson; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; musikundervisning; musikskapande; diskursanalys; musiklärare;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of a qualitative study made on six music teachers’ view of digital tools in music education. The purpose of the essay is, through discourse analysis, to make visible what discourses are upheld in relation to digital tools by six teachers teaching music in year 7 - 9 in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. "Vem vill lyssna på det här?": En studie om hur altruism påverkar musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Alexander Palmgren; [2021]
  Nyckelord :Altruism; Creativity; Educational science; Music education; Personality trait; Songwriting; Kreativitet; Låtskrivande; Musikvetenskap; Musikskapande; Musikundervisning; Personlighetstyper; Utbildningsvetenskap; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study aims to investigate what differences and challenges altruists and non altruists face when they write music, and to be able to catch students with different personality traits to help them with their songwriting in school. This study is previous studies in this area and qualitative interviews with ten musicians who all write their own music. LÄS MER