Sökning: "Musikutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Musikutbildning.

 1. 1. Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

  Författare :Lovisa Ankartoft; Julia Kulpakko; [2023-11-07]
  Nyckelord :Elev- lärarrelation; Motivation; Musikutbildning; Prestationsångest; Självförmåga; Stöttning; Mående;

  Sammanfattning : Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. LÄS MER

 2. 2. Strukturen på individuella pianolektioner - En intervjustudie med fokus på pianoundervisningen inom den klassiska musikgenren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Andrijana Dimitrievska Rokvic; [2023]
  Nyckelord :individuell undervisning; piano; pianoskolor; pianoundervisning; undervisningsmetoder.; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie utforskar jag mitt intresseområde vilket är pianoundervisning inom den klassiska musikgenren på ett mer ingående sätt. Syftet med denna studie var att undersöka hur fem pianolärare, verksamma i fyra olika länder, strukturerar sina pianolektioner. Studiens fokus låg på grundskolor inom musik med klassisk inriktning. LÄS MER

 3. 3. Real-time visual feedback of emotional expression in singing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xuehua Fu; [2023]
  Nyckelord :Sound and Music Computing; Music Visualization; Cross-modal Feedback; Mapping; Music Expressivity; Multimodal Interaction; Ljud-och musikberäkning; Musikvisualisering; Korsmodal återkoppling; Kartläggning; Musikexpressivitet; Multimodal interaktion;

  Sammanfattning : The thesis project concerns the development and evaluation of a real-time music visualization system aimed at creating a multi-modal perceptual experience of music emotions. The purpose of the project is to provide singers with real-time visual feedback on their singing, to enhance their expression of emotions in the music. LÄS MER

 4. 4. Instrumentet och Jag - En studie om hur fem manliga gymnasieelever valt sina huvudinstrument.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jens Love Daniel Clarberg; [2023]
  Nyckelord :Huvudinstrument; kön; musik; genrepraktik; motivation; musikutbildning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; Main instrument; music; gender stereotypes; practice of genre; music education; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this study, five sixth-form college students were interviewed in order to create a better understanding of how young people choose their main instrument. The aim was to make visible the factors which were influential in the informants’ choice of instrument in order for teachers to be able to actively work with broadening young people’s perspective on music. LÄS MER

 5. 5. Musikutbildningens påverkan på musiklyssnande En studie om hur åhörarens musikutbildning påverkar lyssnandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Jacob Aurell; [2023]
  Nyckelord :Musik; Konsert; Musikutbildning; Publik; Musiklyssnande Music; Concert; Music education; Audience; Listening; Performing Arts;

  Sammanfattning : I samband med två konserttillfällen undersöks om högre musikutbildningar gör skillnad för individens lyssnande och ifall det påverkar hur vi lyssnar på och värderar olika typer av musik och genrer. Musikutbildningens påverkan på musiklyssnande undersöks. Målgrupperna på de två konserterna var medvetet olika. LÄS MER