Sökning: "Musikutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Musikutbildning.

 1. 1. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Performing Arts; Science General;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 2. 2. ”Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Daniella Stavgren; Caroliné Persson; [2021]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; musik; samling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till musik som hjälpmedel för att skapa en inkluderande samlingsstund. Musik kan användas på många olika sätt och blir därför betydande för hur förskolläraren skulle kunna möta barns olikheter, samt skapa en inkludering som är baserad på barnens intresse och behov. LÄS MER

 3. 3. Övning inifrån : En surveystudie av gymnasieelevers inre motivation till att ägna sig åt övning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Eli Hellsten; [2021]
  Nyckelord :intrinsic motivation; practice music ; connections; instrumental education; music students; parents; survey; inre motivation; övning; samband; instrumentalundervisning; musikstuderande; föräldrar; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka i vilken grad elever vid det estetiska gymnasieprogrammet med inriktning musik känner inre motivation till att ägna sig åt övning på sitt huvudinstrument. Syftet är också att undersöka om det finns några samband mellan graden av inre motivation och genre, tidigare musikutbildning, och musicerande familjemedlemmar. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar musikhögskolestudenter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Pontus Agsjö; [2021]
  Nyckelord :Musikhögskolor; studenter; utbildning; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få insyn i vad som motiverar musikhögskolestudenter, med utgångspunkt i den skepsis jag upplevt kring musikutbildning i allmänhet och musikhögskoleutbildning i synnerhet. Genom att intervjua två studenter på jazzkandidatprogrammet på en musikhögskola i Sverige har jag försökt sätta ord på vad som drivit dessa studenter, motgångar till trots. LÄS MER

 5. 5. ”Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Caroline Persson; Daniella Stavgren; [2021]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; musik;  samling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till musik som hjälpmedel för att skapa en inkluderande samlingsstund. Musikens kan användas på många olika sätt och blir därför betydande för hur förskolläraren skulle kunna möta barns olikheter, samt skapa en inkludering som är baserad på barnens intresse och behov. LÄS MER