Sökning: "Musikverket"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Musikverket.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Kybernetes – elektroakustiska verk som cybernetiska system

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Marcus Wrangö; [2017]
  Nyckelord :komposition; cybernetik; cybernetisk musik; elektronisk musik; elektroakustisk musik;

  Sammanfattning : Målsättningen med denna examenstext är att framförallt utforska musikverket Kybernetes och dess tillkomst. Fokus ligger på att undersöka verkets uppbyggnad och hur det relaterar till teorierna inom cybernetiken, samt att reflektera över både kompositionsprocessen runt verket och cybernetiska teorier inom musiken.  .. LÄS MER

 3. 3. KVALITET — FÖR VEM? : En diskursanalys av begreppet konstnärlig kvalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Louise Nordgren; [2015]
  Nyckelord :kulturentreprenör; konstnärlig kvalitet; kulturpolitik; kulturpolitiska mål; kulturrådet; musikverket; konstnärsnämnden; musikplattformen; jämställdhet; mångfald; jämlikhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER