Sökning: "Muskeltonus"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Muskeltonus.

 1. 1. Röstens fysioterapi : om förebyggande och kurativt arbete mot röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :röstvård; anspänning; röstproblem; sångförmåga; sånghämningar; förebyggande åtgärder; sångundervisning; sånginlärning;

  Sammanfattning : Muskuloskeletala besvär som triggerpunkter eller generellt ökad muskeltonus utgör ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Spända axlar och käkar är exempel på reflexmässiga skyddsreaktioner vid negativ, okontrollerbar stress. LÄS MER

 2. 2. EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lundqvist; [2018-04-17]
  Nyckelord :Muscle spasticity; occupational therapy; activity of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan bullernivå och spänning i m. trapezius? : En studie på operatörer inom glastillverkningsindustrin

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linda Fransson; Karin Bergenfeldt; [2018]
  Nyckelord :noise; EMG-measurement; m. trapezius; car glass industry; correlation; muscle tonus; buller; EMG-mätning; m. trapezius; bilglasindustri; korrelation; muskeltonus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Finns det ett samband mellan bullernivå och spänning i m. trapezius? Bakgrund: Företaget Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB tillverkar bilglas. I deras arbetsmiljöarbete ingår konceptet Smart Workplace. En del av det arbetet behandlar belastningsergonomi och bullerexponering. LÄS MER

 4. 4. Topikal administrering av lidokain över mesovarium vid ovariehysterektomi på katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ovariehysterektomi; OHE; Katt; Lidokain; Tropikal; Lokalbedövning; Mesovarium;

  Sammanfattning : Feline ovariohysterectomy (OHE) is a common surgical procedure in veterinary medicine. This procedure is assumed to cause moderate pain. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar uppvaknandet efter hjärtkirurgi - en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Paul Anderberg; Eva-Mari Håkansson; Anna Lind; [2015]
  Nyckelord :Extubation; CABG; klaffkirurgi; fast-track; fördröjt uppvaknande; extubationskriterier; fentanyl; remifentanil; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidig extubation efter hjärtkirurgi förbättrar det postoperativa förloppet vilket leder till minskad morbiditet, mortalitet och vårdtid. Det innebär även kostnadseffektivitet och resurssparande. LÄS MER