Sökning: "Muslims"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet Muslims.

 1. 1. A contemporary understanding of Islamophobia in the West - the case of Donald Trump

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Huda Amir Gafur; [2019]
  Nyckelord :Key words: Islamophobia; United States of America; Donald Trump; Orientalism; Populism; Critical Discourse Analysis; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This thesis uses Critical Discourse Analysis to analyse the narratives of Islamophobia of United States of America, with President Donald Trump as a case study, examining his interviews and speeches. The theoretical framework is constituted by critical race theory (with particular focus on cultural racism), the critique of the colonial mentality, clash of civilization and populism. LÄS MER

 2. 2. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 3. 3. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Neele Doose; [2019]
  Nyckelord :halal; slaughter; Sweden;

  Sammanfattning : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. LÄS MER

 4. 4. ''Jag skulle säga att jag är en modern muslim'' : En undersökning av religiositet hos gymnasieelever födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Besarta Statovci; [2019]
  Nyckelord :Muslims; young adults; religiosity; religion; ethnicity; culture; pupils; self-identity;

  Sammanfattning : This paper examines how second-generation Muslim immigrants feel that it is to live as a Muslim today in Sweden. The survey is based on six qualitative interviews in which young adults describe how they relate to their religion, religiosity and to their Muslim identity. LÄS MER

 5. 5. A socio-legal study of the Swedish anti-discrimination policy and its implementation in the labour market : Discrimination against immigrants in the labour market and its affect

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ahmedin Osman Ahmedin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The point of departure for this study is that people with immigrant backgrounds are discriminated in the Swedish labour market and they are discriminated on several grounds. Discrimination is violation against human rights and it affects gender equality and integration policy negatively. LÄS MER