Sökning: "Muslimska Brödraskapet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Muslimska Brödraskapet.

 1. 1. Sekularisering före demokratisering: En jämförande undersökning om vilken betydelse sekularisering har haft för de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Tunisien och i Egypten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Jönsson; Andrea Lönnback; [2018]
  Nyckelord :Sekularisering; Demokratisering; Islamism; Tunisien; Egypten; Arabiska Våren; Ennahda; Frihets- och Rättvisepartiet FJP ; Muslimska brödraskapet; IBL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ fallstudie av de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Egypten och Tunisien efter den arabiska våren utifrån ett sekulariseringsperspektiv. Vi undersöker huruvida samhällenas grad av sekularisering har spelat roll för demokratiseringsprocesserna och deras framgång. LÄS MER

 2. 2. Hur kan muslimska brödraskapets valframgångar i Egypten förklaras? - En fallstudie om egyptiskt väljarbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mona Ali; [2016]
  Nyckelord :Muslimska brödraskapet; Egypten; Mursi; valframgångar; väljarbeteende.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With this qualitative case study I intended to explain the Muslim Brotherhood's electoral success in Egypt during the year of 2012. I aimed to do this by answering the question of "Why did the Muslim Brotherhood win the presidential election in Egypt in 2012?" In this study, I disclosed four different theories of voting behavior: ideological closeness, the relevance of the agenda, clarity, and competence. LÄS MER

 3. 3. Muslimska brödraskapet : Demokratiska avsikter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Johan Blomberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Syriska Muslimska Brödraskapet, En genusresa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Viveka Bergh; [2014]
  Nyckelord :Syriska Muslimska Brödraskapet; Syrien; Genusdiskurs; Kritisk Diskursanalys; Genusroller; Kvinnors roller; Kvinnligt deltagande; Islamism; Islam; Demokrati; Pluralism; Politisk moderering; Syrian Muslim Brotherhood; Syria; Gender discourse; Critical Discourse Analysis; Gender roles; Women’s roles; Women’s participation; Islamism; Islam; Democracy; Pluralism; Political moderation;

  Sammanfattning : The Syrian Muslim Brotherhood has since the start of the Syrian uprising in March 2011 moved from a low-key position in exile to become one of the main actors in the political opposition. There appears to be a consensus among researchers today on the democratic commitment of the Syrian Brotherhood. LÄS MER

 5. 5. "Go vote for this man and go home" : En studie av tre NGO:s arbete med kvinnor inom Egyptens familjelag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Lina Hassan Herou; [2013]
  Nyckelord :Egypten; kvinnoorganisation; familjelag; genus; islam; Muslimska Brödraskapet; NGO;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is based on interviews with staff from three Egyptian NGOs in Cairo during the spring of 2013. The study examines how three Egyptian NGOs discuss the woman’s situation within the Islamic legal discourse in the contemporary Egypt. LÄS MER