Sökning: "Mustafa Delen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mustafa Delen.

 1. 1. Influence of hydrogen on mechanical properties, microstructure and fracture surface of stainless steel 316L and stainless steel 304

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Mustafa Adnan Tawfeeq Salman; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen embrittlement; stainless steel; microstructure; hydrogen charging; slow and fast strain rate.; Väteförsprödning; rostfritt stål; mikrostruktur; väte laddning; långsam och snabb töjnings hastighet;

  Sammanfattning : Since hydrogen is an alternative energy source and has both economic and environmental benefits, it has received more attention. To use hydrogen a certain condition must be met, safe pressurized containers which are often made of metal. The metal isrequired due to the high mechanical strength and reasonable cost. LÄS MER

 2. 2. Biogas Production in Abu Dhabi : An Evaluation based on Energy and Economy (Comparison of two plant designs)

  Kandidat-uppsats, KTH/KTH/Industriell ekologiFastigheter och byggande; KTH/KTH/Industriell ekologiFastigheter och byggande

  Författare :Omnia Bakhiet; Riham Mustafa; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abu Dhabi, which is the capital city of the United Arab Emirates, is known for its fast and advanced development in a short period of time. The city however generates a large amount of waste on a daily basis and a large amount of this is dumped or landfilled. LÄS MER

 3. 3. Ready for boarding-upplevt kundvärde på flygplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Hatakka; Ivana Soldo; Mustafa Jukovic; [2012]
  Nyckelord :kundvärde; flygresenär; flygplats; interaktion; väntan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många marknader präglas idag av hård konkurrens. Företagen måste fokusera på skapandet av enastående kundvärde för att säkra långsiktig framgång. Syftet med denna uppsats är att ge ökad förståelse för och bidra med aktuell kunskap till fenomenet upplevt kundvärde. LÄS MER

 4. 4. Professionella möten i Göteborg : Vad utgör ett bra professionellt möte?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design

  Författare :Lamija Zupcic; Dilhin Mustafa ; Magdolin Kheir; [2008]
  Nyckelord :Mötesarrangörer; professionellt möte; affärsresenärer; mötesplattformmodellen;

  Sammanfattning : Background: Human beings have been living in the city of Gothenburg for thousands of years. The city was founded in the year 1621. During the years, it went from being an industrial city to later on, a city of events, education and business. LÄS MER

 5. 5. "I mitt hemland var jag någonting" Om akademiker med invandrarbakgrund inom yrkestrafiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mustafa Adanalic; Timka Maljoki; [2008]
  Nyckelord :akademiker med invandrarbakgrund; överkvalificerade jobb; utbildning; arbete; diskriminering;

  Sammanfattning : AbstraktDenna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning och fokus ligger på åtta akademiker med invandrarbakgrund som jobbar inom yrkestrafiken vilka vi intervjuade. Med hjälp av dessa åtta intervjuer vill vi få fram hur dessa personer upplever sin situation på arbetsmarknaden och vad de själva tror ligger bakom deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden utifrån deras respektive utbildningsnivå. LÄS MER