Sökning: "My Almgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden My Almgren.

 1. 1. Dagens kommersiella fastighetsmarknad : En studie av branschen och dess riskfaktorers påverkan på delmarknaderna kontor och butik i Stockholm CBD

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Charlotte Mörkeberg; [2018]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Market; Risk; Business Cycle; Interest Rate; Rental Revenue; Yield; Kommersiell fastighetsmarknad; risker; konjunktur; räntenivå; hyresutveckling; direktavkastningskrav;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden för lokaler i Stockholm CBD har de senaste åren präglats av en hög efterfrågan, svagt ökande utbud och en stark hyresutveckling till följd av en stadig BNP-tillväxt i Sverige. Vi har historiskt sett mycket låga räntor och direktavkastningskrav. LÄS MER

 2. 2. Hur svårt kan det egentligen vara? : En vetenskaplig essä om kommunikationsproblem mellan hemmet och förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Almgren; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; life worlds; power; discourses; communication; connection.; Samverkan; livsvärldar; makt; diskurser; kommunikation; anknytning.;

  Sammanfattning : My experienced- and scientific based essay describes de communicative issues I experience with a specific couple of parents at my preschool. These issues are also applicable in a more general perspective regarding the communication between the preschool and the home. LÄS MER

 3. 3. Musik – En viktig del i förskolan : Fyra förskollärares perspektiv på musikverksamheten i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Josefin Almgren; [2016]
  Nyckelord :Music-Preschool; music activities; preschool teachers; children s influence; Musikförskola; musikverksamhet; förskollärare; barns inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för barn i förskolan. Jag valde att genomföra en semistrukturerad gruppintervju där fyra förskollärare deltog. LÄS MER

 4. 4. Charmiga mjölkpallar och lugna idyller : tankefigurer om landsbygden i livsstilsmagasin

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecca Almgren; [2015]
  Nyckelord :landsbygd; representation; tankefigur; lantlig idyll; semiotisk bildanalys; rural; representation; mental constructions; rural idyll; semiotic analysis;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i landsbygdsutveckling har som syfte att studera hur landsbygden representeras i två livsstilsmagasin; Drömhem & Trädgård och Lantliv. För att kunna besvara uppsatsens syfte utförs en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, samt en semiotisk bildanalys på materialet. LÄS MER

 5. 5. "Nyss så träffa jag en krokodil, som körde runt i en bil" : Små barns kompetenser i ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ingrid Almgren Damberg; [2015]
  Nyckelord :Animism; Anthropomorphism; Biology; Early childhood education; Intra-active pedagogy; Animism; Antropomorfism; Biologi; Förskola; Intra-aktiv teori och pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to show young children's competences in the subject of biology. I hope that my work will lead to that the subject of biology is used more often in the preschool context. In my work I have had an intra-active theory as a base. I have searched for what children are interested in on the subject of biology. LÄS MER