Sökning: "My Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden My Andersson.

 1. 1. ”Jag tänkte med hjärnan!” En undersökning av matematiska elevinitierade parsamtal i årskurs två.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Codelia Andersson Elvira; [2020-02-25]
  Nyckelord :resonemang; elevinitierade parsamtal; matematikundervisning; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om elevinitierade parsamtal mellan elever i årskurs två i matematikundervisningen. Detta görs genom att undersöka vilka typer av resonemang som eleverna använder sig av när de pratar matematik sinsemellan. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar att vårda patient med trauma nivå-1 : En kvalitativ intervjustudie av operationssjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :My Andersson; Annika Pettersson; [2020]
  Nyckelord :learning; nursing; operation theatre nurse; teamwork; trauma; lärande; operationssjuksköterska; teamarbete; trauma; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumavård är en del av den svenska hälso- och sjukvården. Patienter som råkat ut för ett trauma vårdas utifrån allvarlighetsgraden av skadebilden.  Enligt nationella riktlinjer indelas trauma i två olika nivåer, där trauma nivå-1 är det allvarligaste som ofta kräver livräddande vårdinsatser. LÄS MER

 3. 3. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 4. 4. Prima la musica e prima le parole : först musiken och först orden

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :text; music; opera; Händel; role study; role preparation; learning; acting; text; musik; opera; Händel; instudering; rollgestaltning;

  Sammanfattning : This study examines questions about the opera singer’s learning techniques. What happens when I, as a singer, only focus on the text or only on the music in the early stages of learning new material? Through interviews with other stage performers and my own experience, I developed two extreme methods of learning, one text-based and one music-based. LÄS MER

 5. 5. CUE OR NO C(L)UE? How parties shape climate opinion formation using experimental insights from USA and Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Andersson; [2019-06-18]
  Nyckelord :Public opinion; political parties; party cues; climate policy; experiments;

  Sammanfattning : As a central actor in shaping domestic climate policies, political parties play a vital role inbuilding public support for policies aimed at mitigating climate change. However, previousresearch has neglected the role of political parties for individual climate opinion formation. LÄS MER