Sökning: "My Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden My Andersson.

 1. 1. CUE OR NO C(L)UE? How parties shape climate opinion formation using experimental insights from USA and Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Andersson; [2019-06-18]
  Nyckelord :Public opinion; political parties; party cues; climate policy; experiments;

  Sammanfattning : As a central actor in shaping domestic climate policies, political parties play a vital role inbuilding public support for policies aimed at mitigating climate change. However, previousresearch has neglected the role of political parties for individual climate opinion formation. LÄS MER

 2. 2. A Narrative Critique of The Saami Bear Myth

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per-Gunnar Lidström; [2019-02-04]
  Nyckelord :the Saami bear myth; narrative criticism; bear; bear myths; Saami indigenous religion; Perh Fjellström; Sigrid Drake; Johan Olafsson Turi; Harald Grundström; Jonas Andersson Nensén; Seymour Chatman; Mark Allan Powell;

  Sammanfattning : The Saami bear myth has in the research been closely tied to the bear hunting ritual. When the ritual has been discussed the myth has been narrated and after that the researcher has continued with thebear hunt. There has not yet been a thorough analysis of these bear myths. In this thesis five Saami bear myths are analysed with narrative criticism. LÄS MER

 3. 3. Who’s responsible? : A study of strategies for handling climate migration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :My Andersson; [2019]
  Nyckelord :climate migration; climate change; framing; problem definition; sustainable development.;

  Sammanfattning : The issue of climate migration has long been struggling to make its way onto the international agenda. This study therefore set out to shed a light on eleven strategies for handling climate migration. The study builds on the work by Ransan-Cooper et al. LÄS MER

 4. 4. Feedback and digitalization : A qualitative study of the feedback methods of Swedish teachers of English at upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :feedback; digitalization; digital tools; virtual learning environment; återkoppling; digitalisering; digitala verktyg; virtuell lärmiljö; formativ feedback;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine what methods Swedish teachers of English use to give feedback on students’ written production and what factors influence them to choose these methods. An additional aim was to find out what teachers’ experiences are of digitalization in relation to feedback on students’ written production. LÄS MER

 5. 5. Från manuella monteringstationer till människa-robot samarbete : Framtagning av en specifikation för HRC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :My Andersson; Samantha Hovbjer; [2019]
  Nyckelord :Människa-robot; människa-robot samarbete; HRC;

  Sammanfattning : I och med att industri 4.0 är på frammarsch ställs höga krav på företag gällande bland annat kvalitet, flexibilitet samt snabba omställningstider. Examensarbetet skrivs för Högskolan i Skövde och Volvo GTO där fokus ligger på att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i en manuell monteringslinje. LÄS MER