Sökning: "My Bergkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden My Bergkvist.

 1. 1. En fallstudie om attityder till teknikämnet, hos elever, lärare och rektorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anna Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Technology subject; attitude; students; teachers; principals; elementary school; technical education; Teknikämnet; attityd; elever; lärare; rektorer; grundskolan; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Genom att läsa Skolinspektionens granskningsrapport från 2014, Teknik – gör det osynliga synligt, förstår jag att problemen med skolämnet teknikämnet är många. Brist på behörig alärare och svårigheter med att tolka syfte, kunskapskraven och det centrala innehållet framhålls. LÄS MER

 2. 2. Inomstatliga beroenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Interdependens; Beroenden; Staten; Kommun; Nord Stream; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This is a case study that will investigate how interdependence can explain the tension that occurs between the state and municipality due to Nord Stream 2. Through a qualitative text analysis of public documents, newspaper articles and news reports from television, I have interdependence as explanation model sought to understand the state's actions with / against the municipality of Karlshamn regarding the storage of gas pipes in Stilleryds harbour. LÄS MER

 3. 3. Bolagsstyrning och politik i kommunala bostadsaktiebolag - Den politiskt tillsatta styrelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John-Erik Bergkvist; [2016]
  Nyckelord :politiska styrelser; kommunala bostadsaktiebolag; ledningshegemoni; bolagsstyrning; intressent; principal-agent; stewards; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the corporate governance in a municipality owned Public Housing Company with a special focus on the politically elected board of directors. This is a qualitative case study were I have examined a large public housing company in a big town in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Homeownership & Unemployment : A test of the Oswald hypothesis in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi och ekonomisk historia

  Författare :Oskar Bergkvist; [2016]
  Nyckelord :Homeownership; Unemployment; Labor market; Oswald Hypothesis; Mobility; Swedish housing market;

  Sammanfattning : The importance of a well-functioning housing market has been proposed for long within economics, economic geography and urban planning.  A high mobility on the housing market most likely positively affects the dynamics of the labor market, a dynamic important for economic growth. LÄS MER

 5. 5. From engineering to fine arts -

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mårten Bergkvist; [2012-01-17]
  Nyckelord :3D; Blender; video; music; sound engineering; sound installation; Cymatics; 136.1Hz; yoga;

  Sammanfattning : To begin with I am writing about my technical background. Mainly how 3D have become my most important tool from my technical education and work as an engineer. I also write about my interest in music that led to studies in sound engineering and my interest and knowledge in photography and video. LÄS MER