Sökning: "My Bohman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden My Bohman.

 1. 1. Domen som fälls om den döde : Arkeologiska och ideologiska förhållningssätt till Skandinaviens yngre järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Fredrik Gahm; [2018]
  Nyckelord :Vikings; Scandinavia; identity; nationalism; Nazism; ideology; culture-historical archaeology; interpretations; use of history; Vikingatiden; Skandinavien; identitet; nationalism; nazism; ideologi; kulturhistorisk arkeologi; tolkning; historiebruk;

  Sammanfattning : This thesis deals with the image of the Vikings. I wish to investigate how this image came to being during the 19th and early 20th century and give examples of how the Viking age was approached archaeologically during this time period. LÄS MER

 2. 2. Om det förbjudna och skambelagda på svenska arbetsplatser : Nej, lite gruff men inget vi kan kalla mobbning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Marie Bohman; [2008]
  Nyckelord :Mobbning; särbehandling; nedsättande behandling;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to increase the understanding of actions we can take when we encounter bullying, and, how we can uncover the fact that bullying is occurring in the workplace. I want to improve the understanding of what constitutes bullying from the management's perspective both in respect to a victim and a perpetrator. LÄS MER

 3. 3. Respektabel kvinnlighet - en analys av bimbodebatten och vem som tar sig rätten att definiera.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrika Bohman; [2005]
  Nyckelord :Kvinnlighet; Skuld; Rosing; Linda; Skugge; Linda; Stridsberg; Sara; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jag har analyserat fem debattartiklar, tre skrivna av Linda Skugge, författare och skribent i Expressen, och två av Sara Stridsberg, författare och frilansande journalist, i den så kallade ?bimbodebatten? som har pågått i flera år där kända kvinnor har kritiserats i media på grund av sitt ickerespektabla förhållningssätt till sig själv och sin kropp, exempelvis gällande utvik, silikoninlägg, klädstil osv. De texter jag har valt ut berör samtliga Linda Rosing, känd från dokusåpan Big Brother. LÄS MER