Sökning: "My Dahlqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden My Dahlqvist.

 1. 1. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 2. 2. Australia’s Covid-19 approach and its compatibility with John Stuart Mill’s Harm Principle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rachel Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :harm principle; J.S Mill; freedom of speech; Covid 19 pandemic; Australia; lockdown; vaccine passport; experiment of living; progressive being; state interference. Paternalism;

  Sammanfattning : My aim with this essay is to investigate if Australia's approach; implementation of lockdown, vaccine passport and restriction of the right of assembly and the impact on public protest is compatible with John Stuart Mill's harm principle. I found a conflict between the individual freedom and harm to others. LÄS MER

 3. 3. Medberoende, ett omdiskuterat begrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisette Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Co-dependency; relationship; alcohol; drogs; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Co-dependency is a controversial concept today and a major social problem at both national and international level that affects a large group of individuals. There is a debate about whether or not co-dependence should become a separate diagnosis or not. There are also shared opinions about what a co-dependency really means. LÄS MER

 4. 4. Arbuscular mycorrhizal fungi in spring wheat : impact of waste-based fertilizers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Julia Dahlqvist; [2018]
  Nyckelord :digestate; ash; Cd; cadmium; circular economy; phosphorus; Glomeromycota; quantitative polymerase chain reaction; qPCR; microscope; field; pH; Quarna;

  Sammanfattning : Phosphate rock is a diminishing source of phosphorus (P) for crop production. Other sources are being investigated to replace it, for example bio-ash from wood combustion and biogas digestate from house hold wastes. Ash and digestate application have resulted in increased yields, but the effect on the soil biota has been somewhat varied. LÄS MER

 5. 5. Hur svårt kan det va´? : Från formuleringsnivå via transformeringsnivå till realiseringsnivå i ämnet Dansgestaltning på gymnasiet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Dahlqvist; [2014]
  Nyckelord :pedagogical situation; formulation level; transformation level; realization level; choreographic approach; socio-cultural perspective.;

  Sammanfattning : This report is a hermeneutic analytical study of a practical pedagogical situation. For three occasions I observed my own practice as a dance teacher and how a moment, choreographic approach in the governing documents for upper secondary school GY11 was executed in a group of dance students. LÄS MER