Sökning: "My Högblom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden My Högblom.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot patienter som är eller har varit brukare av heroin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :My Ahlin; Pål Högblom; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Health personnel; Patients; Heroin; Users of heroin; Attityder; Hälso- och sjukvårdspersonal; Patienter; Heroin; Brukare av heroin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en olaglig narkotikaklassad drog som är starkt beroendeframkallande. Bruket har en negativ inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan vilket medför ett komplext vårdbehov. Brukare är utsatta för stigmatisering i samhället. LÄS MER

 2. 2. Version Control Systems in Corporations:Centralized and Distributed-An explorative case study into the corporate use of version control systems

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :My Högblom; Viktor Green; [2015-03-31]
  Nyckelord :Version Control Systems; Distributed;

  Sammanfattning : Version control systems are important to all software developmentcompanies, and has been in use since the 1970s.This case study examines the e ects version control systemshave on two companies' con guration management strategies,and analyzes if a particular way of working inuencesthe use of version control systems. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta total smärta i palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Ericsson; My Högblom; [2015]
  Nyckelord :Pain; Palliative care; Nurse; Caring; Knowledge; Parse human becoming theory; Smärta; Palliativ vård; Sjuksköterska; Vårdande; Kunskap; Parse omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Background: Pain is one of the most common and feared symptoms in palliative care and may cause suffering and reduced quality of life of the dying person. The pain has several different dimensions and is a subjective experience of each individual. LÄS MER