Sökning: "My Hazard"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden My Hazard.

 1. 1. Effects of drought on waterchemistry in a boreal streamnetwork

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Enrique Gómez de Salazar Martínez; [2021]
  Nyckelord :: drought; boreal streams; Krycklan Catchment Study; land cover; biogeochemistry;

  Sammanfattning : Hydrological drought at high latitudes represents a rising environmental hazard induced byglobal climate change. Yet, we still know little about how drought events influence thebiogeochemistry of boreal streams. LÄS MER

 2. 2. Den shifting behaviour of female wolverines (Gulo gulo) in Northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Rick Heeres; [2020]
  Nyckelord :wolverine; Gulo gulo; den; denning; denning behaviour; den shifts; habitat; environmental conditions; female experience; resource availability; survival analysis; reproduction; snow; climate;

  Sammanfattning : Many species of mammals make use of “den sites” for multiple purposes. Wolverine (Gulo gulo) females give birth to and rear their cubs in den sites during the denning season (February to June, hereafter denning season). LÄS MER

 3. 3. Modellering av åtgärdsintervall för vägar med tung trafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :My Brännmark; Ellen Fors; [2019]
  Nyckelord :time-to-event analysis; Cox Proportional Hazards Model; heavy traffic; maintenance interval; long term pavement performance; överlevnadsanalys; Cox Proportional Hazards Model; tung trafik; åtgärdsintervall; långtidsuppföljning av vägkonstruktioners tillståndsförändring;

  Sammanfattning : In Sweden, there has been an long term effort to allow as heavy traffic as possible, provided thatthe road network can handle it. This is because heavy traffic offers a competitive advantage withsocio-economic gains. LÄS MER

 4. 4. Ett invecklat utvecklingsuppdrag - En studie om verksamhetsutvecklares möjligheter att stödja och utveckla kommunal verksamhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cecilia Cadier; My Hazard; [2018-09-10]
  Nyckelord :organisatorisk utveckling; gränssnittsfunktion; verksamhetsutvecklare; strategisk nivå; operativ nivå; separeringoch återkoppling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att generera kunskap och öka förståelsen för hurorganisatorisk utveckling kan ske genom strategiskt utbyte mellanverksamhetsnivåer. Detta med bakgrund i att det succesivt kommit atttillsättas nya funktioner som har i uppdrag att möjliggöra för organisatoriskutveckling genom att stödja både den strategiska och den operativa nivån. LÄS MER

 5. 5. Skyddsombudens befogenheter : - avseende stoppningsrätten och hänvändelserätten samt ombudens utmaningar och problem relaterat till dem, i form av brist på tid, kunskap och utbildning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mattias Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Safety representatives; right to suspend work; right to request investigations; language problems; occupational health and safety issues;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to describe the legal conditions of the two legal rights the safety representatives upholds, the right to suspend work and the right to request investigations. Furthermore, it should be investigated and explained what obstacles and problems the safety representatives may face when it comes to exercising these rights. LÄS MER