Sökning: "My Henning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden My Henning.

 1. 1. Mandatory Retirement’s Effect on Mutual Agreement Severance Pay : Evidence from a Swedish Reform

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Henning Ottmer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a novel approach, I study the utility of mandatory retirement clauses in labor contracts, by using severance payment deals to measure employers’ willingness to pay to get rid of olderworkers. I compile a data set covering 5,363 incidences of severance payments from a sampleof Swedish public employers. LÄS MER

 2. 2. The Learner and ‘The Other’: -A Postcolonial Analysis of Two Course Books for English in the Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Henning; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay investigates the representation of cultures in two course books for English 6 in the Swedish upper secondary school. The purpose of this essay is to investigate which countries and cultures are represented in the course books as well as how they are presented. LÄS MER

 3. 3. Fortællinger om Prævention & Ansvar. Et kvalitativt studie om unge heteroseksuelles forhandling og brug af prævention

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lærke Cecilie Ravn; [2018]
  Nyckelord :Contraception; Birth control; Responsibility; Gender Norms; Sexuality; Young heterosexuals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to look into stories and expectations that appear and influence young heterosexuals in their negotiations of contraceptive use and responsibility. Using qualitative method the study is based on a focus group interview with women and men. LÄS MER

 4. 4. Who Are We Talking About Anyway? : Anthropomorphism and Its Implications in Wildlife Films and Biology Textbooks

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Henning Ewald; [2016]
  Nyckelord :Anthropomorphism; gender; sexuality;

  Sammanfattning : In this study I investigate anthropomorphism and its use in biology textbooks and wildlife documentaries. Through the use of critical discourse analysis and with the help of three analytical tools, Hillevi Ganetz's concept of the cultural boomerang, gender and sexuality, I attempt to investigate to what extent anthropomorphism is used and which implications can be found in the material. LÄS MER

 5. 5. Hur övar jag? : En observationsstudie med fokus på det egna lärandet av ett solo av Niels-Henning Ørsted Pedersen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Emma Larsson; [2014]
  Nyckelord :design theory; practicing; double bass; learning; jazzsolo; designteori; övning; kontrabas; lärande; jazzsolo;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete beskrivs och utforskas lärandet av ett solo av jazzbasisten Niels-Henning Ørsted Pedersen. Solot är på låten Stella by Starlight från Art of the Duo-skivan med Philip Catherine från 1993. Syftet med arbetet är att undersöka hur den egna lärprocessen designas vid instudering av detta solo. LÄS MER