Sökning: "My Jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden My Jensen.

 1. 1. Barnhandläggares erfarenhet av att möta våldsutsatta pappor : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marthina Jensen; [2019]
  Nyckelord :Våldsutsatta pappor; socialsekreterare; våld i nära relation; genus; idealiskt offer idealisk gärningsperson; maskulinitet; våldsstrategier; situationsbundet våld; systematiskt våld;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand what type of experience the social workers in child protection, in the children and family unit at the social services, have of working with fathers and their children exposed to domestic violence and identify construction of genders bias to the social workers in child protections work. I intend to analyze the experiences of the social workers in child protection had with working with battered fathers and children by Johnssons (1995) and Isdal (2017) psychological strategies that’s been used in strategies in practices of abuse, situational abuse, systematic abuse, the theories of gender and masculinities and Nils Christies theory of the ideal victim. LÄS MER

 2. 2. Systematisk dokumentation av barns utveckling och lärande inom pedagogisk omsorg i Sverige och Finland : En vetenskaplig essä om två grannländers sätt att sammanställa barns lärprocesser

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Leila Brask-Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The preschool curriculum obliges us working at preschool to systematically document the development and learning of children. Our premier policy document does not in detail explain how one should do the documentation. LÄS MER

 3. 3. Möten mellan pedagoger och barn. Interaktionen mellan pedagoger och barn under en dag på förskolan

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Caldemo; [2019]
  Nyckelord :governing calls; preschool; routine situations; teacher-child meetings;

  Sammanfattning : Abstract Caldemo, Marie (2019). Meetings between teachers and children. The interaction between teachers and children during a day at preschool. Master thesis, Institution of School development and Leadership, Faculty of Education and Society, Malmö University. LÄS MER

 4. 4. I väntan på ett beslut : En kvalitativ studie med fokus på arbetet på ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ana Del Carmen Jensen Alas; [2019]
  Nyckelord :asylum-seeking children; HVB; integration handler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur arbetet med ensamkommande barn bedrivs. Forskningsfrågorna fokuserade på hur integrationshandledare arbetar för att tillgodose barnens behov, hur de arbetar med integrationsprocessen och slutligen vilka utmaningar de möter i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Biblioteksverksamhet för de allra yngsta. : Belastning eller belöning för bibliotekens grunduppdrag? En innehållsanalys av HelGe-bibliotekens planer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Bild Jensen-Sondrup; [2019]
  Nyckelord :Småbarnsverksamhet; kommunalt självstyre; delaktighet; barnkonventionen; barnbibliotekariers identitet; biblioteksplaner; innehållsanalys; HelGe-biblioteken;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to examine the library plans of the HelGe-libraries to find what is revealed about library services for the youngest children (0-3 years). I have made a content analysis to compare previous research on the subject with my findings in the plans. LÄS MER