Sökning: "My Lennerstad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden My Lennerstad.

 1. 1. Arbetsrättsligt skydd och tillgång till rättskipning för papperslösa arbetare. Rätt till lön, föreningsrätt och diskrimineringsskydd i konflikt med migrationsrättsliga bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Lennerstad; [2013]
  Nyckelord :Arbetsrätt; labour law; papperslös; irreguljär; arbetare; arbetstagare; sanktioner; diskriminering; föreningsrätt; föreningsfrihet; access to justice; tillgång till rättskipning; tillgång till rättsskydd; rätt till lön; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis analyzes whether undocumented workers successfully can assert three labour law rights – the right to remuneration, the right to organize and the right to protection from discrimination – against their employer. The first research problematic concerns the scope of labour law for undocumented workers: "Does the rights apply to undocumented workers, and if so, to what extent and in what way does migration law affect the applicability of the rights of undocumented workers?". LÄS MER

 2. 2. Exklusiv trygghet? - Förståelser av säkerhet och motdiskurser bland icke-vita kvinnor i Kapstaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :My Lennerstad; [2010]
  Nyckelord :säkerhet; rädsla; VM; diskursanalys; motdiskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kriminalitet och säkerhet är ett ständigt diskuterat ämne i Sydafrika. Säkerhet har i Europa blivit ett genomgående politiskt tema, från lokal brottsprevention till det globala kriget mot terrorismen. LÄS MER