Sökning: "My Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden My Nordström.

 1. 1. Kvicksilver i avrinningsområdet med sjön Two-Boat Lake, Grönland : Analys av kvicksilver i markprover och sedimentprover

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Viktoria Nordström; [2019]
  Nyckelord :Kvicksilver; organiskt material;

  Sammanfattning : Mercury is regarded as a pollution element and is transported via the atmosphere. Mercury binds to organic matter and my results show that this is the case also in the drainage area of Two- Boat Lake. Silty peat samples show the same trend in mercury concentrations with depth as those of organic matter concnetratrions. LÄS MER

 2. 2. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Nyckelord :färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Sammanfattning : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorns roll- en kvalitativ studie på hur skolkuratorer upplever sin roll i förhållande till intern och extern samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Camilla Nordström; [2015]
  Nyckelord :school counselor; reliance; collaboration; Social Sciences;

  Sammanfattning : The goal of this study is to examine how school counselors looks on collaboration and trust in relation to collaboration. I am using qualitative methods such as interviews and observations and my empirical work is based on three school counselors from the same municipality with the same management and guidelines. LÄS MER

 4. 4. Lyckliga i alla sina dagar? : Makt, kön och heterosexualitet i tre Disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Nordström; [2015]
  Nyckelord :Power; Gender; Heterosexuality; Discourse; Disney; Popular culture; Cartoons; Kön; Makt; Heterosexualitet; Diskursanalys; Disney; Populärkultur; Tecknad film;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine the ways in which the constructions of heterosexuality and gender in three Disney movies about princesses affect the power relations between men and women in the movies, and how discourses on gender and heterosexuality have changed over time. Research questions were:How do characters in the movies talk about gender and heterosexuality?How does the interplay between gender and heterosexuality affect the power relations between men and women in the movies?What are the likenesses and differences between movies from different time periods?Discourses were mapped out using a model based on Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s political theories. LÄS MER

 5. 5. Inbillningssjuk eller sjuk på riktigt?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Modig; My Nordström; [2015]
  Nyckelord :Hypokondri; hälsoångest; kognitiv beteendeterapi; kognitiv terapi; mindfulness baserad kognitiv terapi; Cognitive behavior therapy; cognitive therapy; health anxiety; hypochondriasis; mindfulness-based cognitive behavior therapy;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att kartlägga effekten av kognitiv beteendeterapi och mindfulness baserad kognitiv terapi hos personer som lider av hypokondri/hälsoångest. Bakgrund: Hypokondri är en undergrupp till somatoforma syndrom, vilket är symtom som inte kan förklaras genom generell medicin. LÄS MER