Sökning: "My Ottosson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden My Ottosson.

 1. 1. The Emerge of the social strike - A new opportunity for labour?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Ottosson; [2019-05-24]
  Nyckelord :social strike; strike; labour unrest; labour movement; social movements; anti-austerity; historical materialism;

  Sammanfattning : In recent years a new emergent form of collective action – the social strike – has been discussed insocial movement networks. So far, the concept of social strike has only surfaced briefly in previousresearch and this article aims to deepen the understanding of the concept and why it is emerging inour historical moment. LÄS MER

 2. 2. Luktpioner som såldes i Dalarna. En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895 − 1972

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :My Ottosson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Paeonia lactiflora; garden peonies; assortment; luktpioner; sortiment; Vassbo trädskola; Dalarna; priskuranter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 3. 3. Fyra lärares syn på läsförmågan i relation till matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lundquist; My Ottosson; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; matematik; mellanstadiet; textuppgifter; mellanstadielärare; kvalitativa intervjuer; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Trots tidigare forskning som visar att läsförmågan har stor betydelse även inom matematikämnet, så har den fortfarande inte särskilt stor plats i läroplanen för matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka mellanstadielärares inställning och arbete med läsförståelse i matematik. LÄS MER

 4. 4. Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lundquist; My Ottosson; [2018]
  Nyckelord :läsförmåga; påverkan; matematiska textuppgifter; grundskolan; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Vår ambition med detta arbete är att ta reda på hur läsförmågan påverkar elevers prestationer i matematik, med fokus på matematiska textuppgifter. Utifrån våra gemensamma erfarenheter från våra praktikperioder, har vi formulerat frågeställningen: Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga? Vi genomgick en stor sökningsprocess där vi använde oss av olika databaser så som ERIC, LibSearch och Google Scholar. LÄS MER

 5. 5. Spring Step : Utvecklandet av fotsteg för yrkesfordon

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Ottosson; My Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Fotsteg; Fjädrande; Utvecklingsingenjör; Modul-System; Tillverkning;

  Sammanfattning : Yrkeschaufförer som hämtar och levererar paket, använder sig ofta av LVC-fordon (Light Commercial Vehicle). Dessa fordon är vanligtvis försedda med skjutdörr på ena sidan, samt dörrar baktill. För att underlätta in-och urstigning bak på fordonet så är fotsteg monterat under dörrarna. LÄS MER