Sökning: "My Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden My Söderberg.

 1. 1. Critical literacy – finns det i läromedlen? : En jämförande analys av två läromedel i svenska för årskurs 3 och deras relation till critical literacy.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Critical literacy; läromedelsgranskning; jämförande analys; läromedel; literacy;

  Sammanfattning : I en alltmer globaliserad och digitaliserad värld krävs ett kritiskt förhållningssätt till den information man möter, alltså ett critical literacy-perspektiv. Med läromedel som en central del av undervisningen är det av intresse att undersöka om läromedel främjar critical literacy. LÄS MER

 2. 2. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 3. 3. Perfect sleep

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Julia Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At the time for the starting point of this master thesis, the Electrolux Healthy Home department where at a high extent looking into how a system of products that could communicate with one another could give the user a better experience in the home. Products that where looked into for coupling where for example an air purifier with a robotic vacuum-cleaner, maybe also coupled with any other product that could give the cus- tomer a better experience in the experience area “well-being”. LÄS MER

 4. 4. Critical literacy - att ifrågasätta omvärlden : En litteraturstudie om critical literacy i en klassrumskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :My Söderberg; Caroline Åhman; [2018]
  Nyckelord :critical literacy; klassrum; genus; normer; literacy; effekter; förståelse;

  Sammanfattning : Eftersom skolan ska främja jämställdhet, elevers förståelse för omvärlden samt för människors olikheter, kan tillämpning av ett kritiskt förhållningssätt, det vill säga ett critical literacy-perspektiv, bidra till att denna förståelse utvecklas. Syftet med denna komparativa litteraturstudie är därför att ta reda på hur critical literacy tillämpas i klassrumskontext och vilka effekter arbetet ger, med fokus på genus, normer och identitet. LÄS MER

 5. 5. Flödet i Kalmar hamn : I samband med andra världskriget

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hampus Söderberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Traffic to and from Kalmar port – Around the Second World War. Kalmar port and the city’s business is the focus off this investigation. The study is founded on my analysis of Kalmar ports vessels records. The period that has been studied is about the second world war. LÄS MER