Sökning: "My Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden My Sjögren.

 1. 1. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i gymnasieskolan : En studie kring lärares syn på demokrati och hur detta uttrycks i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Agnes Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Democracy; attitudes; citizenship; social science; teachers; lessons; didactic; Demokrati; demokratisyn; medborgarskap; samhällskunskap; lärare; lektioner; didaktik;

  Sammanfattning : As a teacher today, you have a task to give your students good knowledge and give them great possibilities to reach their goals. But as a teacher, you also have a task to raise your students to be good democratic citizens. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar och deras utemiljö : en undersökning kring användande och utformning av offentliga platser anpassade för ungdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonas Sjögren; [2018]
  Nyckelord :offentliga rum; planering; ungdomar; utemiljö; gestaltning;

  Sammanfattning : På grund av begränsningar i kunskap kring utformning av platser anpassade till ungdomar undersöks i detta arbete hur denna målgrupp i åldern 14-16 år använder offentliga platser. Nuvarande kunskapsläge undersöks genom en litteraturundersökning och kompletteras med en intervju med fem ungdomar för att få deras egen uppfattning. LÄS MER

 4. 4. Redovisningsval i bostadsrättsföreningar - Vad ligger till grund för förvaltarnas val?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Krook; My Sjögren; Armend Xhemajli; [2015]
  Nyckelord :Redovisningsval; BRF; förvaltningsföretag; avskrivning; Business and Economics;

  Sammanfattning : De viktigaste faktorerna som avgör redovisningsval är storleken på förvaltningsföretaget och åldern samt renoveringsbehovet på fastigheten. Den mest omfattande konsekvensen var att fokus flyttats från resultatet i BRF till kassaflödet, Slutligen finns tecken på en utveckling mot en branschstandard i fråga om redovisningsval, ledd av de stora förvaltningsföretagen. LÄS MER

 5. 5. Social tillhörighet och gemenskap– en förutsättning för inkludering? : En fallstudie i en grundskoleklass där en elev som är inskriven i särskolan ingår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Sjögren; [2015]
  Nyckelord :Inclusion; Inclusive education; Social belonging;

  Sammanfattning : This is a case study about how a class in the first years of elementary school works with the part of inclusion work - that has to do with social belonging and kinship. The study aims to learn about how the selected school works to support social contacts and kinship, and also to identify the obstacles that can stand in the way for interaction between the pupils. LÄS MER