Sökning: "My larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden My larsson.

 1. 1. Musikundervisning på distans i gymnasieskolan: En musikpedagogisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jakob Larsson; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; Covid-19; Distance education; Music education; Upper secondary school; Educational science; Coronapandemin; Distansundervisning; Gymnasieskolan; Musikundervisning; Utbildningsvetenskap; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under coronapandemin 2020 beslutade den svenska regeringen att gymnasieskolorna skulle stänga och istället bedriva undervisning på distans, vilket skedde under andra hälften av vårterminen. Detta nationella läge gjorde att gymnasielärare och elever snabbt tvingades ställa om till distansundervisning. LÄS MER

 2. 2. Multimodala texter : En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; multimodal storytelling; text production; digital tools; interaction; communication; sociocultural learning; Swedish teaching; Multimodala texter; multimodalt berättande; textproduktion; digitala verktyg; interaktion; kommunikation; sociokulturellt lärande; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Dagligen möter eleverna multimodala texter både i skolan och på fritiden. Digitaliseringen har medfört en förändring i hur texter läses och produceras. Dessutom bidrar digitaliseringen till både möjligheter och svårigheter för såväl lärare som elever. LÄS MER

 3. 3. Tumregeln : En självstudie om tummen och dess roll i pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :piano; piano technique; phenomenology; video documentation; logbook; piano; pianoteknik; fenomenologi; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilken roll tummen spelar inom pianoteknik, vilka metoder som kan användas för att minska ofrivilliga spänningar i tummen samt om medveten övning under en period leder till en märkbar förbättring i tumteknik. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och baseras på självobservationer med hjälp av loggbok och videodokumentation. LÄS MER

 4. 4. Tystnadskultur: en intervjustudie om tystnadskulturen bland ungdomar i Malmö och Malmöpolisens upplevelser av fenomenet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Nicole Larsson; [2020]
  Nyckelord :anmälningsbenägenhet; normer; repressalier; rättsväsendet; tystnadskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study aims to investigate the motives behind the culture of silence among young adults in Malmö. Based on the purpose, the study is expected to contribute with knowledge of the police's experience of silence culture among young people and how police officers handle meetings with young people in Malmö who do not want to comment in interrogation situations due to prevailing norms of silence. LÄS MER

 5. 5. Eyes in the nest : breeding phenology of Golden Eagles characterized using remote cameras

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Richard Larsson; [2020]
  Nyckelord :Golden eagle; breeding; Aquila chrysaetos; camera trap; phenology; Sweden;

  Sammanfattning : In situ monitoring of raptor breeding ecology with field personnel is costly, difficult and demanding. Installing camera traps in raptor nests can provide researchers with diverse information and long-term monitoring. Furthermore, it allows for relatively cheap data collection. LÄS MER