Sökning: "Myloc"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Myloc.

  1. 1. Logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Omar Issa; Hadi Issa; [2019]
    Nyckelord :Myloc; logistics coordination tools; logistics; construction logistics; efficiency improvement.; Myloc; logistiksamordningsverktyg; logistik; bygglogistik; effektivisering;

    Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. LÄS MER