Sökning: "Myokiner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Myokiner.

  1. 1. Produktionen av myokiner vid konditions- och styrketräning - en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

    Författare :Johan Natzén; Alexander Elfqvist; [2017]
    Nyckelord :Myokiner; cytokiner; träningseffekter; konditionsträning; styrketräning; aerob träning; anaerob träning; fysisk aktivitet; hälsoeffekter; träningsfysiologi; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga och sammanställa forskningen de senaste 5 åren gällande vilka myokiner som produceras vid konditions- och styrketräning och sammanställa vilka fysiologiska effekter dessa myokiner har. Metod: Litteraturstudie. Sökningen gjordes i databaserna PubMed, LUBsearch och Cinahl. LÄS MER