Sökning: "Myopi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Myopi.

 1. 1. Brytningsfelfördelning och den ackommoderande funktioner i en grupp av 8-21 år Mellanösternpersoner i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Hussein Khudaida; [2019]
  Nyckelord :Att göra jämförelse mellan prevalens myopia bland barn i åldern 8-21 år i Mellanöstern och svenska barn.;

  Sammanfattning : Syfte: För att undersöka förekomsten av brytningsfel i ett prov i Mellanösternpersoner i åldrarna 8-21 år som bor i Sverige samt för att utvärdera den ackommoderande funktioner i denna grupp och jämföra den med de normativa data. Metod: Studien utfördes från den 1 april till 30 april i Norrköping / Sverige. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av ackommodation mellan glasögon och kontaktlinser hos myoper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Julia Göransson; [2019]
  Nyckelord :Kontaktlinser; Ackommodation; Myopi;

  Sammanfattning : Syfte: Kontaktlinser ökar ackommodationskravet hos myoper. Syftet med denna studie är att undersöka om ökningen  av ackommodationskravet blir större av 30 minuters läsning vid jämförelse mellan glasögon och kontaktlinser. Metod:15 myoper deltog i studien, 14 kvinnor och 1 man. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av refraktionsfel hos befolkningen mellan 10-35 år i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Louise Finnman; [2016]
  Nyckelord :Prevalens; refraktionsfel; hyperopi; myopi; närarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av hyperopi och myopi hos personer mellan 10-35 år i Guatemala. Samt att undersöka förekomsten av refraktionsfel bland olika yrkesgrupper. Material och metod: Studien utfördes från den 28 mars till 9 april i Guatemala under en resa med Vision For All. LÄS MER

 4. 4. Synnervens storlek hos myoper och emmetroper med Optical Coherence Tomography

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Borgqvist; [2015]
  Nyckelord :OCT; Myopi; Emmetropi; Retina; Synnerv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att kontrollera om det finns någon skillnad på synnervens storlek hos myoper och emmetroper med hjälp av optical coherence tomography (OCT).Metod: Totalt deltog 35 personer i studien, 15st emmetroper och 20st myoper. Kriterierna för att man skulle få delta var åldern 18-45 år. LÄS MER

 5. 5. Prevalensen av refraktionsfel bland hjälpsökande i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Therése Backrot; [2014]
  Nyckelord :Refraktionsfel; prevalens; myopi; hyperopi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ametropi, som även kallas refraktionsfel, är vanligt förekommande runt om i världen och många människor är i behov av att bli korrigerade med hjälp av glasögon. Ametropi delas in i tre kategorier myopi, hyperopi och astigmatism. LÄS MER