Sökning: "Myrorna"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Myrorna.

 1. 1. Vad är (eko)logiskt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hållbarhetens konstruktion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktor Landén; Emma Ingemann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability discourse; Tradera; Myrorna; Market communication; Discourse; Critical discourse analysis; Multimodal critical discourse analysis; Ideology; Secondhand market; Thrift shop; Circular market; Hållbarhet; Hållbarhetsdiskurs; Tradera; Myrorna; Marknadskommunikation; Diskurs; Kritisk diskursanalys; Multimodal kritisk diskursanalys; Ideologi; Andrahandsmarknad; Second Hand; Cirkulär marknad;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett välanvänt begrepp som förekommer inom flera områden. Vad hållbarhet anses vara må uppfattas som självklart, men hur begreppet och diskursen konstrueras, är inte lika självklart. LÄS MER

 2. 2. Hur en extern insamlingsaktör, Myrorna, möjliggör Lindex closed loop supply chain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; Sustainable fashion industry; Closed loop supply chain; Process flowchart; Reverse logistics; Textile collection; Economies of scale;

  Sammanfattning : Title: How an external collection actor enables Lindex’s closed loop supply chain. Context: Customers demand of sustainable products has motivated companies to develop more sustainable business models. LÄS MER

 3. 3. From flea market to fashion powerhouse : A case study on Myrornas brand transformation

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katrín Ása Heimisdóttir; Madelene Sundlin; [2020]
  Nyckelord :Re-branding; secondhand; communications; marketing; trends;

  Sammanfattning : This study provides information on the transformation from flea market to fashion retail business that the second hand business Myrorna has undergone. The scope of this study has been rebranding, marketing and communication as well as two trends: sustainability and second hand. LÄS MER

 4. 4. Storytelling hos hjälporganisationer : en växande bransch

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Jonasson; Carolina Levinsson; [2020]
  Nyckelord :storytelling; stories; second hand; charity; brand meaning; storytelling; berättelser; second hand; välgörenhet; varumärkesbetydelse;

  Sammanfattning : Det finns i dagens samhälle en uppåtgående trend när det kommer till att ta socialt ansvar – hos såväl privatpersoner som organisationer. Att agera hållbart är sålunda ett omtalat ämne som debatteras nu mer än någonsin tidigare. Ett sätt att agera hållbart är att konsumera second hand. LÄS MER

 5. 5. Sköldlöss i orkidéodling : biologi, skadebild, förekomst och bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oscar Björn; [2018]
  Nyckelord :orkidéer; sköldlöss; diaspis; coccus; pseudococcus; planococcus; diaspididae; pseudococcidae; coccidae; coccoidea;

  Sammanfattning : Sköldlöss kan angripa en lång rad kulturer, däribland familjen Orchidaceae, orkidéerna. Denna består av 25 000 arter och står för omkring 10% av de blommande växterna. Samtliga orkidéarter riskerar att bli eller är utrotningshotade. LÄS MER